Podle představitelů Agentury ochrany přírody a krajiny v oblasti Soutoku žijí desítky zvláště chráněných druhů. „Těžko bychom našli větší dluh v ochraně našeho přírodního a kulturního dědictví,“ konstatoval Pavel Pešout z agentury.

Vznik chráněné krajinné oblasti se však příliš nezamlouvá Lesům České republiky. „Další omezení by veškeré lesnické úsilí omezilo. Vrátili bychom se k intenzivním lesnickým postupům spojeným s pěstováním nízkého a středního lesa starým dvě staletí, od kterých sami Lichtenštejnové coby znalí lesní hospodáři ustoupili,“ zmínila mluvčí státního podniku Eva Jouklová.

Na druhou polovinu června Břeclavští naplánovali schůzku s představiteli okolních obcí. „Chceme znát postoje našich partnerů, protože rozhodování o Soutoku má dopad na územní plán nejen Břeclavi,“ uvedl břeclavský místostarosta Jakub Matuška.

Středeční řádění silného větru na nádrži Nové Mlýny.
Bouřka odfoukla výletní loď z jedné nádrže do druhé. Posádku shodil vítr do vody

Ministerstvo životního prostředí už v minulosti od vyhlášení chráněné krajinné oblasti kvůli nesouhlasu dotčených stran ustoupilo. „Pokud obce a další dotčené subjekty v regionu vyjádří podporu, je ministerstvo okamžitě připravené o takovém řešení jednat a připravit dokumenty, které umožní vládě vyhlásit chráněnou krajinnou oblast,“ sdělil Ondřej Charvát z tiskového odboru ministerstva.

Soutok
Soutok Moravy a Dyje je největší komplex lužních lesů ve střední Evropě.
Je součástí soustavy Natura 2000.
Jedním ze symbolů oblasti jsou staré solitérní stromy.