Alternativy jsou dvě. Buď vytvoření maloplošných zvláště chráněných území, tedy rezervací a přírodních památek, nebo vyhlášení chráněné krajinné oblasti.

Jasno mělo být přitom už dříve. „Česko má zpoždění oproti termínu, do kterého se zavázalo pro Soutok zajistit adekvátní ochranu. Nyní proto plníme nařízení vlády o ochraně formou maloplošných chráněných území,“ sdělil Dolejský.

Nevyloučil, že v budoucnu se může forma ochrany Soutoku změnit, ne však bez většinového souhlasu dotčených samospráv.

Pokračovat budou také diskuze s obyvateli dotčených obcí. „Jsem rád, že jsme se setkali, a že diskuze byla kvalitní a věcná. Pokračovat budeme formou osobních setkání a diskuzních stolů,“ nastínil místostarosta Břeclavi Jakub Matuška.