„Oblast lužních lesů je velmi dobrá. Ptákům se tady daří, je zde i velké množství doupných stromů, takže mnozí by si mohli myslet, že budek už ptáci nepotřebují. Když jsme je tam ale pověsili, bylo příjemným překvapením, že jsou skoro všechny obsazené,“ uvedl Krause.

Spolupráce ochránců přírody s Lesy České republiky už přináší i velké úspěchy. Počet některých druhů ptáků se v oblasti lužních lesů na jihu Moravy zvýšil díky budkám až čtyřnásobně. Například lejsek bělokrký má na soutoku asi nejhustější populaci v Evropě. Krause potvrdil, že v budkách žije asi osm set hnízdních párů.

Dobré vztahy s Lesy České republiky potvrdil i předseda Českého svazu ochránců přírody Libor Ambrozek.

„Spolupráce zdejších lesníků s našimi ochránci přírody při biologické ochraně lesa je přímo ukázková. I díky ní mohla být před třinácti lety podepsána smlouva o spolupráci, na jejímž základě se udělalo ohromné množství užitečné práce,“ sdělil Ambrozek.

Krause každý rok všechny budky obejde, zkontroluje a vyčistí. Samozřejmě se setkává i krádežemi a jak přiznal, už na některých soukromých zahrádkách své budky viděl.