„Je to tak, napsali jsme, že nesouhlasíme. V podkladech je několik nedostatků. Zejména chybí některá hodnocení a vazby na územní plány. Schází také vyhodnocení, jakým způsobem se trasa dotkne krajinného rázu chráněné krajinné oblasti,“ shrnul vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Matuška.

Jihomoravská krajská radní Anna Procházková, která má dálnici do Rakouska v popisu práce, s rozhodnutím ochránců přírody nesouhlasí. „Nerozumím tomu. Chráněná krajinná oblast má podle mého názoru chránit přírodu. Jestli něco není v souladu s územním plánem, to by měl stanovovat spíše stavební úřad,“ nechala se slyšet Procházková, která ale včera zamítavé stanovisko ještě ani neviděla.

Podle Matušky nemusí být rozhodnutí mikulovských ochránců přírody definitivní. „Investor může doplnit chybějící podklady a požádat o vydání závazného stanoviska znovu. A nová žádost může být vyhodnocena jinak,“ připustil šéf mikulovské správy, který by měl pro srovnání rád v ruce i podklady ke druhé uvažované trase dálnice na Břeclav. Ty ale teprve vznikají.