Na začátek oprava jednoho mýtu. Žádná „výpověď dohodou“ neexistuje. Výpověď je vždy jednostranná, může ji dát zaměstnavatel (pouze však z důvodů vyjmenovaných v zákoníku práce) nebo zaměstnanec.

Ten naopak důvody udávat nemusí. Vždy se tedy jedná o rozhodnutí jedné strany, se kterým toho ta druhá příliš nenadělá.

Dohodu může uzavřít pracovník a firma pouze o rozvázání pracovního poměru. Jak už sám termín „dohoda“ říká, s výsledkem jednání musejí souhlasit obě strany.

Faktem je, že mnozí zaměstnanci podepíší často i pro ně nevýhodnou dohodu, protože neznají svá práva a často se domnívají, že dohodu jsou povinni podepsat.

„Neuvědomují si, že s dáním výpovědi to není tak jednoduché, a zaměstnavatel k ní musí mít právně podložený důvod,“ říká advokátka Nataša Randlová z kanceláře na pracovní právo Randl Partners.

Čas na rozmyšlenou

Jak se bránit? Především nepodepisujte nic unáhleně. Seriozní zaměstnavatel po vás nemůže chtít rozhodnutí na místě. Vyžádejte si čas do dalšího dne a rozmyslete si, na jakých podmínkách budete trvat.

Odstupné při propouštění například z důvodů likvidace pracovního místa stanovil zákoník práce ve výši tří měsíčních platů. O odstupném při rozvázání pracovního poměru dohodou zákoník práce přímo nehovoří, pokud vám však zaměstnavatel nabídne dohodu, protože ruší vaše místo v rámci reorganizace, máte na ně právo také.