„Pokles vodní hladiny na rybnících lednické soustavy vždy odhalí velmi specifickou zeminu mírně zasoleného rybničního dna," přiblížila botanička Helena Prokešová ze Správy chráněné krajinné oblasti Pálava.

Odborníci i nadšenci tam nyní mohou najít třeba bahenku šášinovitou, hvězdnici panonskou, komonici zubatou, kyprej yzopolistý, merlík slanomilný, ostřici žitnou, rozrazily bažinný a pobřežní a solenku Valerandovu. „Některé se v okolí pravidelně vyskytují už jen na blízkém Slanisku u Nesytu,“ uvedla Prokešová.

Letnění rybníků je tedy podle ní pro tyto druhy nenahraditelným opatřením, které jim pomáhá v krajině na jihu Moravy přežít.