Rétorika vranovického starosty Jana Helikara vůči nejužšímu vedení svozové společnosti Hantály nabrala na důrazu. Helikar viní společnost z obstrukcí, které mají zabránit podpisu smlouvy s konkurenční firmou zajišťující svoz a třídění odpadu. Zástupci firmy Hantály, jež napadla výběrové řízení, nařčení odmítají. Tvrdí, že postupují podle zákona.

„Společnost Hantály se pustila do skutečných obstrukcí. Proti předepsané finanční kauci podala rozklad. A šla ještě dále. Podala další námitku, tentokrát na neoprávněné vyloučení z výběrového řízení. Jedná se o stejnou absurditu, jako v prvním případě podané námitky. To koneckonců samotné Hantály přiznaly tím, že neuhradily stanovenou peněžitou kauci, jež požadoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS pozn. red.)," napsal Helikar na webové stránky Vranovic.

Jak předseda představenstva Hantálů Libor Sadílek, tak ředitelka společnosti Jana Krutáková v pátek Břeclavskému deníku sdělili, že kauci zaplatili. To nakonec potvrdil i starosta Helikar. Problém se podle něj netýká samotného základu kauce, ale doplatku, který úřad požadoval. Helikar to dokazuje prohlášením, které už od ÚOHS dostal. V něm se píše o žádosti doplatku kauce ve výši milion devět set tisíc korun.

Úřad v pátek odpoledne nedokázal potvrdit, jaká situace v případu momentálně panuje. Osvětlí ji až dnes. „Obecně platí, že kauce je jedno procento z nabídkové ceny. V případě dlouhodobého kontraktu se ale násobí," uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

„Více k tomu zatím nejsem schopen říct, představenstvo se sejde až ve čtvrtek a o této věci budeme mluvit," vzkázal Sadílek, jenž je místostarostou Hustopečí.

A také na to Helikar poukazuje. Nevraživé jiskření mezi oběma muži je překvapivé mimo jiné tím, že jsou členy stejné strany: ODS. Jako jeden z důvodů Helikar vidí možný předvolební tah. „Smělá koncepce projektu ve Vranovicích může být vnímána konkurenčně. Těžko se vysvětluje v téměř sousedních Hustopečích tamějším občanům, že nelze významně snížit poplatky za tříděný i komunální odpad, když to jde ve Vranovicích," domnívá se Helikar. Sadílek odmítl nařčení komentovat.

Vranovičtí jsou nespokojení zejména s tím, že nemohou podepsat novou smlouvu se svozovou firmou A.S.A., která výběrové řízení vyhrála a udržela ve Vranovicích své teritorium. Obyvatelé Vranovic díky systému třídění mohou výrazně ušetřit na poplatcích za vývoz popelnic.