Turisty vyhledávané město uspělo v kategorii dva až deset tisíc obyvatel. „Již několik let funguje v našem městě úspěšný systém třídění odpadů. Každý člověk má díky čipovaným nádobám a systému inteligentního nakládání s odpady možnost snížit svůj poplatek za odpady. Obyvatelé mají také k dispozici několik sběrných míst s barevnými kontejnery," uvedla mikulovská místostarostka Marie Leskovjanová. Jako zástupkyně tamní radnice převzala pro město odměnu ve výši třicet tisíc korun. Penězi podpoří sběrnou síť a systém sběru tříděného odpadu. Největší pokrok Mikulovští udělali v třídění plastu. „Získané prvenství nás velmi těší a děkujeme občanům za jejich zodpovědný přístup," vzkázala Leskovjanová.

Pochlubit se mohou také v Perné. Obec vyhrála v kategorii s počtem obyvatel mezi pěti sty až dvěma tisíci.

Soutěž pořádá obalová společnost EKO-KOM společně s Jihomoravským krajem. Hodnotí se rozsah třídění sběru plastů, papíru, skla a nápojových kartónů, množství vytříděných věcí a hustotu rozmístění barevných kontejnerů.