Houby market. Takto provokativně se jmenují nové webové stránky, které informují o aktivitách namířených proti plánovanému hobby marketu v centru Břeclav. Záměr investora se právě tento týden objevil na úřední desce Jihomoravského kraje. Projekt se tak dostává do důležité fáze posuzování vlivů na životní prostředí.

„Vzhledem k tomu, že město Břeclav v čele s lidmi, jejichž motivace v zarputilém prosazování hobby marketu v centru může být jen předmětem dohadů, jen těžko bude občany informovat o tom, že zrovna tato chvíle je pro posouzení rozhodující, činíme tak my,“ upozornila na středeční zveřejnění záměru zástupkyně občanského sdružení Zelené Podluží Zuzana Candigliota.

Tajemník břeclavské radnice Dalibor Neděla se však takové interpretaci brání. „Řízení se nekoná na žádost města, ale investora, který má zřejmě ze zákona povinnost toto posouzení provést. Městu nepřísluší do toho jakkoli zasahovat. To záleží jen na správním orgánu, v tomto případě na krajském úřadu, který bude posouzení vydávat,“ argumentoval Neděla.

Zelené Podluží organizuje už zítra v podvečer schůzku těch, kteří mají proti plánovanému hobby marketu výhrady. Nezastírá, že cílem je vyburcovat k aktivitě všechny, kteří se stavbou velkého centra pro kutily u rybníku Včelínek nesouhlasí. „Občané mají časově omezenou možnost se k věci vyjádřit, a to k jihomoravskému krajskému úřadu. Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do dvaceti dnů ode dne zveřejnění informace. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet,“ upozornila Candigliota.

Ta volá po tom, aby krajský úřad záměr důkladně posoudil z hlediska negativních dopadů na životní prostředí, obyvatelstvo a dopravu. Hobby market bude mít prokazatelně výrazně negativní dopady na dopravní situaci v centru Břeclavi a třídě spojující střed s Poštornou. Podobná stavba by v Břeclavi mohla najít mnohem vhodnější místo například u Tesca nebo Hypernovy, na okraji, kde by hobby market byl napojený na budoucí plánovaný obchvat,“ míní zástupkyně občanského sdružení.

Ze záměru vyplývá, že prodejní plocha Obchodního centra Hobby, jak zní jeho oficiální název, se bude blížit čtyřem tisícům metrů čtverečních. Prodejna má nabízet široký sortiment potřeb pro stavebníky, kutily, zahrádkáře a řemeslníky, ale doplňkově také balené potraviny, nápoje a občerstvení. Předpokládaný počet zaměstnanců je padesát. Součástí areálu má být i více než dvě stě parkovacích stání.

„K významným negativním vlivům na obyvatelstvo nedojde. Nejvýznamnějším aspektem záměru je doprava a vlivy z ní vyplývající – znečišťování ovzduší, hluk, intenzita dopravy. V žádném z uvedených faktorů nejsou očekávány přeslimitní stavy,“ uklidňuje v oznámení záměru jeho zpracovatel Alexandr Mertl.

Investorem hobby marketu s obchodní pasáží ve tvaru písmene T je chomutovská společnost Qinn Invest. K areálu má vést nová silniční spojka z křižovatky na frekventované třídě 1. máje.

IVA VALENTOVÁ
MICHAL ŠUPÁLEK