„Toto rozhodnutí považujeme za jedno z nejhorších, které v poslední době zastupitelstvo odsouhlasilo. Jsme toho názoru, že už práce spojené s přípravou pozemku, což znamená skrývku ornice, jízdu těžkých nákladních automobilů na již tak přetížené komunikaci a následné terénní úpravy, budou znamenat totální dopravní kolaps,“ varuje ve výzvě určené Břeclavanům místní sdružení ODS.

Odvolává se přitom na katastrofální dopravní situaci v Břeclavi v době dopravní špičky. „Stavba supermarketu v této lokalitě bezesporu situaci ještě zhorší. Názor radních města, že obchvat Břeclavi, který je zatím stejně v nedohlednu, vše vyřeší, je přinejmenším nezodpovědný,“ míní občanští demokraté, kteří se po rozpuštění původního břeclavského sdružení ocitli v opozici.

„K dovršení všeho zlého připravuje vedení města výstavbu dalšího supermarketu v areálu bývalého cukrovaru. Co by to pro kolabující dopravu ve městě znamenalo, posuďte sami. Řiďme se všichni vlastním rozumem a nenechme si naše město, které už je nemocné, ničit ještě více,“ protestuje břeclavská ODS.

„Žádáme vedení města, aby již učiněné kroky v těchto věcech revokovalo a ve špatných rozhodnutích dále nepokračovalo,“ vyzývá předsedkyně nově založeného místního sdružení Lydie Filipová. Podle ní by připravované aktivity učinily z Břeclavi v blízké budoucnosti téměř neobyvatelné město.