Ještě v pátek věřili občanští demokraté z Břeclavi ve smír. Marně. Výkonná rada ODS vyslyšela už na svém sobotním zasedání volání oblastní rady a místnímu sdružení strany v Břeclavi zrušila licenci.

„Výkonná rada si vyžádala potřebné informace a rozhodla. I předseda Topolánek se mnou situaci kolem břeclavského sdružení osobně konzultoval. Hlasování bylo jednoznačné,“ potvrdil včera bleskurychlé rozhodnutí poslanec Pavel Suchánek z Rakvic.

Důvodů pro odejmutí licence mělo být hned několik. Mezi hlavní patřily dluhy představitelů břeclavské ODS, neobsazení postu starosty města, když zastupitelé za ODS nehlasovali pro svého člověka, a také předčasné odstoupení místostarosty Humlíčka.

Předseda zrušeného sdružení Radek Buk je ale všechny odmítá. Rozhodnutí považuje za políček demokracii v České republice. „Představitelé ODS překonali středověký koncil v Kostnici, kdy i mistr Jan Hus se mohl bránit,“ napsal v reakci na zrušení licence.

„Nikdo nic neprošetřil, nikdo se na nic nedotazoval. Informace k Topolánkovi šly jen zaručenou cestou, možná přes pány Kadrnku a Suchánka. Ti jsou pravými viníky odebrání licence,“ uvedl Buk.

Předseda oblastní rady Jiří Kadrnka včera nebral telefon. A poslanec Suchánek trval na svém. „Břeclavské sdružení nedělalo politiku ODS. Jejich komunikace se zbytkem oblasti byla na katastrofální úrovni. Největším problémem pro ně bylo smířil se s tím, že je v demokracii někdy přehlasuje většina,“ argumentoval.

Podle Buka reagovali na odejmutí licence někteří zakládající členové ODS nejen v Břeclavi pálením stranických průkazek. Konkrétní jména ale v prohlášení neuvedl.

Odchod z ODS připustil i zastupitel Jiří Rufer. „Cítím se zavázán svým voličům a stále věřím v opravný prostředek. Pokud k němu ale nedojde, tak v ODS končím,“ sdělil.

Lidé ze zrušeného sdružení zůstávají členy ODS tři měsíce. V této době mají možnost přestoupit do některé ze stranických buněk v okolí, případně do nové ODS v Břeclavi. Jinak jim členství zaniká.


Ještě v pátek věřili občanští demokraté z Břeclavi ve smír. Marně. Výkonná rada ODS vyslyšela už na svém sobotním zasedání volání oblastní rady a místnímu sdružení strany v Břeclavi zrušila licenci.
„Výkonná rada si vyžádala potřebné informace a rozhodla. I předseda Topolánek se mnou situaci kolem břeclavského sdružení osobně konzultoval. Hlasování bylo jednoznačné,“ potvrdil včera bleskurychlé rozhodnutí poslanec Pavel Suchánek z Rakvic.

Důvodů pro odejmutí licence mělo být hned několik. Mezi hlavní patřily dluhy představitelů břeclavské ODS, neobsazení postu starosty města, když zastupitelé za ODS nehlasovali pro svého člověka, a také předčasné odstoupení místostarosty Humlíčka.
Předseda zrušeného sdružení Radek Buk je ale všechny odmítá. Rozhodnutí považuje za políček demokracii v České republice. „Představitelé ODS překonali středověký koncil v Kostnici, kdy i mistr Jan Hus se mohl bránit,“ napsal v reakci na zrušení licence.

„Nikdo nic neprošetřil, nikdo se na nic nedotazoval. Informace k Topolánkovi šly jen zaručenou cestou, možná přes pány Kadrnku a Suchánka. Ti jsou pravými viníky odebrání licence,“ uvedl Buk.
Předseda oblastní rady Jiří Kadrnka včera nebral telefon. A poslanec Suchánek trval na svém. „Břeclavské sdružení nedělalo politiku ODS. Jejich komunikace se zbytkem oblasti byla na katastrofální úrovni. Největším problémem pro ně bylo smířil se s tím, že je v demokracii někdy přehlasuje většina,“ argumentoval.

Podle Buka reagovali na odejmutí licence někteří zakládající členové ODS nejen v Břeclavi pálením stranických průkazek. Konkrétní jména ale v prohlášení neuvedl.
Odchod z ODS připustil i zastupitel Jiří Rufer. „Cítím se zavázán svým voličům a stále věřím v opravný prostředek. Pokud k němu ale nedojde, tak v ODS končím,“ sdělil.
Lidé ze zrušeného sdružení zůstávají členy ODS tři měsíce. V této době mají možnost přestoupit do některé ze stranických buněk v okolí, případně do nové ODS v Břeclavi. Jinak jim členství zaniká.

Reakce na zrušení licence místního sdružení ODS Břeclav

Rozhodnutí Výkonné rady ODS jsme dostali neoficiálně vsobotu 22.9.2007 večer po vlastní ose. Považujeme ho za políček demokracii vČeské republice. Zajímavé je, že toto rozhodnutí není zveřejněno vusnesení zvýkonné rady na oficiálním webu a stejně tak je zajímavé, že od usnesení oblastní rady doodejmutí licence uplynulo pouhopouhých pět dní. Neskutečná rychlost. Kfaktům můžu uvést: pro jakékoliv vysvětlování jsme nebyli nikým kontaktováni, nikdo nic neprošetřil, nikdo se na nic nedotazoval a informace kpanovi předsedovi Topolánkovi šly jen zaručenou cestou, možná přes pány Kadrnku a Suchánka. Pan Kadrnka ve výkonné radě sedí a pan Suchánek se sobotního jednání údajně účastnil. Tito pánové jsou pravými viníky odebrání licence místního sdružení ODS Břeclav. Představitelé ODS tak překonali středověký koncil vKostnici, kdy i mistr Jan Hus se mohl bránit. Tímto krokem udělali velkou radost také socanům a komunistům na všech úrovních.

Zpráva se vsobotu večer šířila jako blesk a reakce hovoří o pálení průkazek zakládajících členů ODS nejenom zBřeclavi. Já sám osobně se rád postavím komukoliv kdiskusi na jakémkoliv fóru. Tahali na nás lži a pomluvy, vykonstruovali proces a dílo dokonali zrušením licence. Podobné metody se praktikovaly v letech padesátých. Kdo kdy bude ještě takovouto stranu volit? Pan Kadrnka, jemu blízcí Suchánci a jiní jsou vedeni duchem konzumu a my jsme pravděpodobně přetrhli nějaký penězovod. Jinak si to neumím vysvětlit.

Jako člen regionální rady můžu popsat složitá jednání okolo odebírání licencí, kde se jednalo většinou o spolupráci sKSČM na radnicích nebo dokonce o desítkách černých duší vjakémsi sdružení. Pokud je mi známo, ani toto nebyly důvody ke zrušení licencí. Můžu podtrhnout, že jsme se ničeho proti stanovám nedopustili, ani jsme nepoškodili image strany. Přesto nemáme mít organizaci, kterou jsme my a naši předchůdci vybudovali. Kdyby si pan Kadrnka a spol. sr.o. uvědomili, že politika je o hodnotách ducha a ne konzumu, taky by nám rušili licenci? Oni nám tito praví lidé upírají možnost svobodně konat, reprezentovat a vyjadřovat se ztitulu pravice.

Pikantní na tomto aktu ale je, že se děje vdobě, kdy sedíme na radnici vBřeclavi vdvoučlenné pravicové koalici. To se ale do výšin pánů Topolánků vůbec nedoneslo, nebo je to možná ani nezajímá. Kdo je činný vnějakých věcech, mívá obvykle oponenturu. Tu máme i my a vím, že i já sám. Za nás hovoří výsledky a těm novým, dopředu dohodnutým zakladatelům nové organizace, můžu popřát hodně úspěchů. Nevím ale, čeho víc můžou dosáhnout. Možná půjdou cestou pánů Suchánků, tj. že stíhají studovat vysoké školy při práci vparlamentu, vydobývat si tituly, vybojovávat handicapy na golfových hřištích celého světa, budovat si okázalá sídla. Můžu si jen tipnout, že jim teď půjde už snad jen o šlechtické tituly.

Ti, kteří stojí za touto kauzou předpokládali, že se tímto způsobem podaří vyvolat i náš odchod zvedení břeclavské radnice. Můžeme veřejnost a voliče ujistit, že skoaličním partnerem existuje shoda, že se na radnici nic nemění. Jednu věc hodnotím pozitivně – zatím nám zůstaly občanské průkazy a cestovní pasy.Radek Buk
předseda rušeného MS ODS Břeclav