Znečištění vnímají citlivě také kvůli tomu, že se pod městem přirozeně vytírá pstruh obecný potoční, což je na tak velké řece v Česku ojedinělé. Správce kanalizace v Žatci, společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK), slibuje nápravu. Zároveň ale upozorňuje, že za problémy mohou i sami lidé, kteří do kanalizace často vyhazují to, co tam nepatří.

Části nevyčištěných splašků ulpívají na břehové vegetaci, což není zrovna hezký pohled. Horší je, že znečištění nepříznivě ovlivňuje kyslíkovou bilanci v řece. „Pokud splašky do Ohře tečou, naši rybáři to kritizují, samozřejmě nám to vadí. Že bychom kvůli tomu zaznamenali nějaký úhyn ryb v řece, to ne, ale určité obavy máme. Pod Žatcem se přirozeně vytírá pstruh potoční, což je na tak velkém toku v Česku raritou. Tato ryba je náchylná na čistotu a obsah kyslíku ve vodě, ve které žije,“ vysvětlil předseda žatecké organizace Českého rybářského svazu Josef Valha.

„Je to hnus,“ okomentoval tekoucí splašky do řeky jeden z nejznámějších českých rybářů Jakub Vágner, který byl na zahájení sezony na Ohři v Žatci.

Do Ohře v Žatci vytékaly splašky z kanalizace.
Ohři v Žatci zaneřádily splašky z kanalizace. Pozor, co do ní vyhazujete

„Dochází k tomu často. U výusti z čističky odpadních vod v Žatci problém není, ale tady je to hrůza,“ poznamenal rybář Alois Jurkovič, který se kolem Ohře pohybuje často.

Občasné znečišťování toku je trnem v oku rybářů zvláště kvůli tomu, že se Ohře pod Nechranicemi vyznačuje čistou vodou. Přehrada je natolik velká a hluboká, že dokáže vodu přirozeně vyčistit. Z nádrže převážnou část roku vytéká ode dna, takže její teplota je pod hrází poměrně vyrovnaná a chladná. Díky tomu se v ní na Žatecku pstruhům daří.

Splašky z části Žatce tečou přes odlehčovací komoru v Plzeňské ulici, odkud se čerpají na čističku odpadních vod. Pokud se čerpadlo porouchá nebo kanalizací přiteče při deštích víc vody, přes bezpečnostní přepad odtéká potrubím do Ohře.

Husitské náměstí v Žatci projde proměnou.
Rekonstrukce Husitského náměstí v Žatci uzavře cestu přes železný most

V minulých dnech došlo shodou okolností k oběma situacím. O víkendu se porouchalo čerpadlo, tento týden se po dešti nashromáždilo v komoře tolik vody, že opět tekla do řeky. Našedlá voda z výusti na pravém břehu kousek nad železným mostem se táhla desítky metrů.

„Bohužel na čerpací stanici odpadních vod neustále připlouvají kanalizací látky, které do ní nepatří. Přestože stanici a kanalizaci v krátkých intervalech čistíme, tento odpad ucpává čerpadla. A tato situace nastala i o víkendu, kdy kvůli ucpání čerpadla došlo k havárii na stanici,“ popsala mluvčí SčVK Iveta Kardianová. Jakmile čerpadlo přestane fungovat, splašky jdou přepadem a kanalizační výustí do Ohře.

Počátkem tohoto týdne se situace opakovala. Tentokrát se naplnila odlehčovací komora kvůli většímu množství vody v kanalizaci po dešti.

Areál nedostavěného chrámu Panny Marie a bývalého kláštera v Panenském Týnci.
FOTO, VIDEO: Magický chrám potřebuje opravy, vlastník zvažuje, co zpoplatnit

Obecně jsou tyto komory konstruovány tak, že jakmile dosáhne hladina vody úrovně přepadu, přeteče do odlehčovací stoky, která ji odvede přímo do recipientu, tedy do toku, kde se odpadní vody přirozeným naředěním dočistí. Chrání se tak čističky, kterým by při přívalu vody kanalizací hrozilo snížení účinnosti a havárie.

„Každá odlehčovací komora má své limity. Vyřešení kapacity této a nátokové roury do ní je jedním z našich prioritních investičních úkolů do budoucna,“ sdělila Iveta Kardianová. Jak bude úprava odlehčovací komory vypadat, SčVK řeší.

Co do kanalizace nepatří
Čerpadla jsou náchylná na plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu. Vadí jim vhazování vláknitých materiálů do kanalizace, jako jsou kousky vaty, vlhčené ubrousky nebo odličovací tampony. Do kanalizace tedy nepatří vlhčené a kosmetické ubrousky, vatové tyčinky, jednorázové pleny, vyhazovat se do ní nemá ani biologický odpad z domácností, jako jsou zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů, jedlé tuky nebo oleje. Nesmějí se tam dostat ale ani chemické látky, barvy, ředidla, motorové oleje, léky, omamné látky či zahradní chemie.