Moderní, efektivní, otevřený všem, vstřícný tak, aby se jej lidé nebáli a aby se úředníci nestyděli za to, kde pracují. Tak byl měl podle vize nového tajemníka Zdeňka Opálky v brzké budoucnosti vypadat břeclavský městský úřad. Jeho nápad už schválili radní a od prvního února jej tajemník začne naplňovat.

„Díky tomu, že jsem tady osm let působil, znám slabá místa úřadu. I proto jsem navrhl změnu organizační struktury, která podle mého nebyla v minulosti úplně vhodná,“ prozradil bývalý šéf odboru vnitřních věcí své první kroky v nové pozici.

Místo jedenácti odborů najdou lidé od prvního února na radnici jen osm. Sníží se i počet oddělení. „Zdůrazňuji, že změny nejsou účelové, není to tak, že bychom se chtěli některých lidí zbavovat. Všechno by mělo navazovat v nějaké logice, proto chceme řadu agend scelit pod jeden odbor. Takže by měly být srozumitelné lidem,“ nastínil první dopady Opálka s tím, že například ti, kteří chtějí řešit věci týkající se dopravy, zajdou jen na stejně pojmenovaný odbor a nebudou muset dílčí věci řešit i jinde.

„Chceme práci zefektivnit a zvýšit zastupitelnost úředníků. Docílíme tím i mzdových úspor. Navíc se k prvnímu únoru sníží počet pracovních míst o dvanáct,“ podotkl. Počet zaměstnanců radnice se tak sníže ze 179 na 167.

Zahraničí končí

Podle nové koncepce končí od února odbor vnitřních věcí bez náhrady. Dále už nebude existovat ani odbor správy nemovitostí a majetkový a právní. „Sloučili jsme je do odboru majetkového. Ten bude mít dvě oddělení, a to majetkové a správy nemovitostí. Na všechny nové pozice vypíšeme i výběrová řízení,“ uvedl k novinkám na břeclavském úřadu Opálka.

Rušení se dotkne i odborů stavebního řádu a územního plánování a živnostenského. „Územní plánování jsme přesunuli pod nově vzniklý odbor Rozvoje a správy, který nahrazuje odbor Dotací a rozvoje. Odbor obecní živnostenský jsme sloučili se stavebním řádem,“ dovysvětlil.

V rámci odborů pak zanikla i některá oddělení, například sekretariát starosty, krizový, kultury, školství nebo třeba i zahraničních vztahů.

S tím, kdo nyní zaujme post tajemníka, je spokojený i starosta Oldřich Ryšavý. „Vybrala jej komise složená ze dvou místostarostů a úředníka města. Vyšel z toho jako nejlepší, i když i ostatní byli neméně kvalitní. Výhodou je i to, že úřad dobře zná,“ míní.

Od tajemníka Ryšavý očekává také naplnění schválené změny organizační struktury. „Cílem je zkvalitnění výkonu práce úředníků i státní správy a samosprávy,“ doplnil.

Proti výběru komise nemá výhrady ani opoziční zastupitelka za KSČM Marta Strušková. „Podle mého bude Zdeněk Opálka dobrým tajemníkem. Znám jej jako pracovitého člověka, je odpovědný a není konfliktní. Své úkoly bude jistě plnit dobře, má i potřebné znalosti. Určitě s námi bude jednat úplně stejně, tedy jak s koalicí, tak i s opozicí,“ věří.

Rada také jmenovala ředitelku městského muzea a galerie. Stala se jí Alena Káňová, která byla dosud zastupující ředitelkou. Funkce se ujme prvního února.

Nový břeclavský tajemník Zdeněk Opálka říká: Chci, aby tým fungoval dobře

Břeclav /ROZHOVOR/ – Téměř dva měsíce zastával Zdeněk Opálka post dočasného tajemníka břeclavského městského úřadu. Od pátku je však tajemníkem oficiálně. Nápadů na změnu má dost.

Byla to velká změna, když jste přešel z funkce vedoucího odboru na post tajemníka?
Určitě co se týká objemu práce. Řada věcí a činností pro mě byla nových, ale na městském úřadu jsem osm let a předtím jsem pracoval i na okresním úřadu. Řadu toho znám, takže nemůžu říct, že bych si nevěděl rady.

Jakou máte představu o fungování radnice v budoucnu?
Vnímání břeclavského městského úřadu bylo různé. Myslím si, že řada věcí by měla fungovat mnohem lépe. Například činnosti úřadu by měly být oddělené od výkonu samosprávy. Úřad by měl řídit tajemník a ne samospráva, která by ale samozřejmě měla se mnou spolupracovat.

Chcete vyhlásit výběrová řízení na všechny vedoucí odborů?
Zatím vyhlásíme výběrové řízení pouze na nově vzniklé odbory a také na jejich oddělení. Chceme sem dostat i nové kvalitní lidi. Budeme vybírat nejlepší kandidáty, nebude to za zásluhy či po známosti. Mám zájem na tom, aby okruh mých nejbližších spolupracovníků fungoval na jedničku.

Co od nových vedoucích očekáváte?
Měli by vyhodnotit fungování odborů, aby pak mohlo dojít k dalšímu vylepšení v jejich chodu.