Obnova provozu bazénu se tak posouvá na leden příštího roku. „Bourací práce přinesly nová zjištění o použitých materiálech, proto došlo k prodloužení technologických postupů,“ vysvětlil místostarosta města Bořivoj Švásta.

Součástí rekonstrukce je modernizace vestibulu, šaten, ohříváren a sociálního zázemí. Celkové výdaje za opravu jsou dvanáct milionů korun.

RADKA KONEČNÁ