Nyní na něm finišují opravy, jež mají zajistit lepší podmínky pro ryby, které přes dílo putují dál proti proudu Dyje. Pracovníci firmy zajistili, že nebudou zakrytá výtoková okna, kudy se dřív ryby po překonání kamenného valu nedostaly kvůli velkému proudu dál. Okna budou po úpravách větší a blíž hladině, což má rybám pomoci k snadnějšímu proplutí.