Město Břeclav prostřednictvím facebookového profilu uvedlo, že na údržbu zpevněných povrchů vydá každoročně přes deset milionů korun. V této částce ale nejsou zahrnuty velké investiční akce.

Řopík, stavba lehkého opevnění s označením 114/46/A-160Z.
Řopíky z dob minulých na Břeclavsku. Pevnosti hledají kupce

K opravám chodníků poznamenal místostarosta Jakub Matuška: „U chodníků samozřejmě sledujeme krom jejich stavu také to, zda jsou na pozemcích města a zda jsou v jejich trasách plánovány zásahy správců sítí. Prioritně rekonstruujeme chodníky, kde jsou už všechny sítě vyřešené.“