„Na mnoha místech bylo nutné zavlhlou fasádu zcela otlouct. Práce měly být hotové do dubna, tedy do začátku letošní sezony. Jsou ale rozsáhlé a dokončí se proto až na přelomu jara a léta,“ sdělila ředitelka břeclavského muzea a galerie Alena Káňová.

Při současných pracích se počítá dokonce se sondou, která by mohla původní barvu fasády jedné ze světových památek UNESCO odhalit. Ta by se potom mohla použít.

Fasáda a omítky zámečku byly sice obnovené už v roce 1998, ale vlivem špatně použité technologie a nedostatečného stavebního dozoru začala fasáda zavlhat. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století byla budova porostlá břečťanem. Koncem devadesátých let minulého století získala okrovou barvu.

ČTK
IVA VALENTOVÁ