Místní orelská jednota chce totiž postavit v obci moderní sportoviště. Několika občanům se ale nelíbí, že mu musí ustoupit zdravé, vzrostlé stromy, které tvoří přirozený stín a také jsou už několik desítek let dominantou městyse.

„Tři vzrostlé javory zasahují do plánovaných hracích ploch. Rozměr hřiště je ale dán předpisem, a nelze jej nijak upravovat,“ brání se rada jednoty v písemném vyjádření na webových stránkách Boleradic. Zároveň členové rady slibují vysázet na území obce dvojnásobný počet vykácených stromů.

Hřiště boleradičtí orlové budují na místě, kde stávalo jejich sportoviště až do komunistického puče. Poté se na zabaveném place vystřídalo několik různých zařízení, naposledy to byl obecní sběrný dvůr.

V plánu je tenisový kurt, dvě hřiště na volejbal a nohejbal a šatny se sociálním zázemím pro sportovce. Sportoviště by mělo být hotové do konce roku a mělo by sloužit nejen orlům, ale všem lidem z Boleradic.