„Ornitologové i ochránci ptactva budou procházet nezamrzlé úseky vodních toků, rybníky i vodní nádrže a sčítat všechny vodní ptáky zimující v České republice. Hlavním cílem tohoto sčítání je odhad počtu zimujících druhů u nás i v Evropě a zjištění případných změn v početnosti vodních ptáků. Sčítání napomáhá i k vytipování mezinárodně významných lokalit vodního ptactva a k jejich ochraně,“ uvedl místopředseda Moravského ornitologického spolku Jiří Šafránek.

Jak dodal, při sčítání v předchozích letech například ornitologové zjistili, že v České republice zimuje přes pětačtyřicet druhů vodních ptáků, a to v počtu přes sto tisíc kusů.