Jen v místním spolku vinařů jsou hned čtyři vinařství, která vlastní rodiny Osičků. Při posledním sčítání obyvatel se prokázalo, že jich ve městě žije přesně čtyři sta, což je téměř třináct procent.

Osičkovi s přehledem vyhráli tabulku s pořadím příjmení. Druhé místo obsadili Kachyňové. O třetí se dělí Svobodovi a Zapletalovi. Bramborovou medaili získali Teturovi napůl se Spěvákovými. Aby se mezi sebou příbuzní Osičků rozeznali, stalo se běžnou praxí, že má každá z rodin vlastní přezdívku. Patří k nim třeba Kašpaříci, Šápaři, Lichtonošovi nebo rodina Šeďových.

Původ jména Osička je možné ve Velkých Bílovicích dohledat až do sedmnáctého století. Šlo o starý sedlácký rod. Někteří z nich se živili jako hospodští, ale šlo spíše o výjimky.
„Nejstarší doložený záznam o Osičkovi jsem našel v matrikách brněnského archivu. Byl jím Václav Osička, který měl sedm synů. To je také důvod toho, proč se jeho jméno tolik rozšířilo. V jejich rodině se vždycky rodilo hodně synů,“ vysvětluje Karel Osička, který se rodokmenem Osičků zabývá už deset let. Materiál, který na toto téma sesbíral, by ostatně vydal na samostatnou knihu.