Nápad vzešel z radnice v Dolních Věstonicích. „Ve spolupráci s mysliveckým spolkem jsme se rozhodli obnovit přirozenou funkci krajiny. Vysázeli jsme asi devět set rostlin, z toho více než polovinu suchomilných keřů,“ uvedla starostka Jaroslava Rajchlová.

Do úpravy lokality silně využívané zemědělci se o uplynulém víkendu zapojilo asi třicet místních. „Výsadbu remízků velmi vítáme. Rádi vidíme, když se do velkých bloků orné půdy dostává zpět zeleň,“ sdělil Jiří Kmet, vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Pálava, která se na výběru druhů rostlin podílela.

Kromě ní poradili i odborníci z lednické zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. „V podpálaví jsou pro podobnou výsadbu ideální stromy, jako je lípa, habr nebo dub. Z ovocných jsme doporučili velmi dobrou oskeruši a některé druhy hrušek,“ vyjmenoval Kmet.

DAVID KVAPIL

Marek Šalanda při své pouti Zašívání republiky
Pouť cestovatele Šalandy končí. Potkal slepou hrnčířku i utajené řemeslníky