Ve dvouapůlhodinovém programu předvedl Pohárek celý svůj repertoár, který obohatili hosté, jako například zpěvák Jožka Severin z Tvrdonic, ženský sbor z Tvrdonic, dvojnásobný vítěz strážnického finále ve verbuňku Jakub Tomala z Popovic, vítěz nejmladší kategorie v dětském finále v Uherském Hradišti Tomáš Harvánek ze souboru Žižkovjánek a další. Účinkující doprovázela cimbálová muzika OLiNa s primášem Viktorem Procházkou.

V první polovině večera se program nesl vyloženě v podlužáckém tónu. Diváci viděli například hody na Podluží, svatbu a asendu. Druhá část byla zase zaměřená na písně a tance z jiných regionů, a to z Kopanic, Myjavy a východního Slovenska. Po programu následovala beseda u cimbálu a milé bylo, že před střídajícími se muzikanty bylo pořád plno. Na parketu se objevili především mladí lidé, kteří zpívali a hlavně tančili, což je na Podluží mimořádný jev.

A jak vlastně Pohárek vznikl? Před pěti lety mladá týnecká chasa projevila zájem nacvičit nějaký program pro národopisné slavnosti ve Tvrdonicích. Oslovili manžele Hanku a Františka Kobzíkovy z Týnce, toho času členy folklorního souboru Old Stars Břeclav, aby jim s nácvikem pomohli. Nacvičili pásmo skočných a ve Tvrdonicích na slavnostech měli úspěch.

To se mladým lidem zalíbilo, přidali se k nim další z okolních obcí a přemluvili manžele Kobzíkovy k pravidelné činnosti. A tak vznikl Pohárek. Manželé Kobzíkovi ukončili činnost v souboru Old Stars Břeclav a začali se plně věnovat Pohárku. Tahounem je především Hanka Kobzíková, která tvoří choreografie, šije kroje, organizuje a dělá vše potřebné, aby soubor fungoval. Dnes je v souboru na pětadvacet členů z Týnce, Tvrdonic, Hrušek, Moravského Žižkova, Rakvic a dalších obcí.

Vytvořit za pět let tak široký repertoár s výbornou úrovní, vybavit soubor čtyřmi typy krojů, to je mimořádný výkon. Vedení souboru a jeho členové to vše představili na sobotním koncertu, který byl neustále doprovázený potleskem. Na závěr programu všem členům a především vedoucím manželům Kobzíkovým za všechny poděkovala starostka Týnce Hana Zoubková a popřála jim ještě mnoho úspěchů a píle do dalších let.

Oslavy Pohárku ještě nekončí. Zúčastní se společně se souborem Břeclavan slavnostního koncertu k desátému výročí Old Stars Břeclav, který se uskuteční v břeclavském domě školství. Oba účinkující přivítají návštěvníky v sobotu šestého listopadu od půl osmé večer.

JAROSLAV ŠVACH