„Očekáváme výběr nejlepšího návrhu, který by měl být dopracovaný do fáze předprojektové dokumentace, tedy studie. Návrh musí obsahovat architektonicko – urbanistickou část a světelně technickou část. Součástí architektonicko – urbanistické části bude analýza a návrh nočního osvětlení. Tedy stanovení významných pohledů na město v nočních hodinách," řekla Břeclavskému deníku vedoucí odboru rozvoje a správy Jana Šupová.

Vypracování nočního pohledu je mimo jiné klíčové kvůli bezpečnosti. Intenzita a směry nasvícení vylepšují či naopak zhoršují dohled kamerového systému. Některé starší lampy svým zářením například částečně rozmazávají obraz. „Při srovnání s moderním zařízením je to nebe a dudy. Nové osvětlení je třeba Na Řádku. Chodník je tam krásně viditelný, světlo se zbytečně nerozptyluje nahoru," sdělil mluvčí břeclavských strážníků Zdeněk Novák.

Po dobu šesti let

Ačkoliv veřejné osvětlení patří k okresnímu městu odnepaměti, stále lze najít místa, kde lampy chybí. Patří mezi ně třeba část ulic Husova a Na Zahradách. „Samozřejmě přivítáme, pokud se to v budoucnu změní. Veřejné osvětlení je totiž druhou stranou kamerového systému," doplnil mluvčí.

Tmu čas od času způsobí také kombinaci zastaralých lamp, výškového propojení kabely a silnějšího větru nebo bouřky. Úředníci na to upozorňovali už před lety. Problémy ale po celou dobu řeší jen dílčí opravy. „Chyba je v nadzemním vedení. Pokud nebudeme schopní dostat kabely do země, problém přetrvá. V tuto chvíli řešíme jen běžnou údržbu, jako je výměna světel," oznámil tajemník městského úřadu Zdeněk Opálka.

Současné výběrové řízení na autora studie skončí v červnu. „V případě výběru vítězného návrhu předpokládáme její zpracování studie až za několik měsíců. Nejde jenom o návrh energetických úspor, centrální regulaci zařízení, ale i o kvalitu nočního vzhledu města," konstatovala vedoucí Šupová.

Podle informací Břeclavského deníku je téměř vyloučené, aby fyzické práce začaly ještě letos. Rozhodující slovo bude mít nové složení zastupitelstva, které vzejde z podzimních voleb. Pravděpodobné je, že postupná modernizace může trvat až šest let. „Je důležité říct, že se už rekonstrukce této sítě koná. Při regeneracích sídlišť nahrazujeme zastaralé technologické zařízení novým, ve spolupráci s energetickou společností budujeme tuto síť v některých uličních částech," upozornila Šupová. (liv)