Práce trvají přibližně měsíc. Stojí za nimi Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spadající pod ministerstvo dopravy a Správa a údržba silnic (SÚS), která je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. „Situaci považujeme jako zástupci samosprávy v městě Hustopeče za naprosto neúnosnou," stojí v dopise.

Dále politici pokračují: „Nedovedeme si představit, že by v třetím tisíciletí nešel příslušný úsek rekonstruovat takovým způsobem a takovou technologií, že by byl dálniční sjezd a nájezd vždy v jednom pruhu otevřený nebo byl uzavřen jen v řádu jednotek dnů. Považujeme také za absurdní, že ŘSD není schopno naplánovat a sladit akce oprav či rekonstrukcí silnic s dalšími subjekty, zejména s kraji," napsali Hustopečští.

Ministra Prachaře žádají o okamžitou nápravu vzniklých dopravních problémů. Chtějí zejména zpřístupnění nájezdu a výjezdu na dálnici. A to v obou směrech. (liv)

Více ve čtvrtečním vydání Břeclavského deníku.