Předvánoční koncert, který pro pacienty z oddělení ošetřovatelských lůžek uspořádali pracovníci nemocnice, jim připomněl, že se blíží sváteční chvíle konce roku.

„Chtěli jsme, aby věděli, že se kolem nich něco děje a připomněli si, že za chvíli už budou Vánoce. I když někteří na tyto svátky odchází ke svým blízkým, je spousta těch, kteří u nás zůstávají,“ uvedla vedoucí oddělení ošetřovatelských lůžek Jitka Suská.

Mezi pacienty na ošetřovatelských lůžkách přišly i studentky ze Střední zdravotnické školy v Brně, které jim rozdaly drobné dárky. „Nejdřív se mezi pacienty ozývaly hlasy, že nikam nepůjdou a zůstanou na pokojích. Ale hudba, která se rozléhala po celém oddělení, je nakonec skoro všechny vytáhla ven. Během pár minut se v jídelně, kde se koncert konal, vytvořila neskutečně krásná nálada. Všichni byli nadšení a zpívali si spolu s kapelou,“ popisovala Suská.

Předvánoční koncert byl jednou z prvních akcí plánovaného dobrovolnického centra v hustopečské nemocnici. „Máme představu, že toto centrum bude pořádat akce pro všechny pacienty nemocnice. Třeba koncerty v nemocničním parku nebo rukodělné dílničky, aby pacienti nějak využili volný čas při svém pobytu v nemocnici. S méně mobilními pacienty mohou zase pracovníci centra chodit na procházky do našeho parku,“ nastínila Suská svou představu. Členem dobrovolnického centra, které by mělo v nemocnici začít pracovat od jara 2011, se může stát každý, kdo má zájem pomáhat.