„Správa Chráněné krajinné oblasti Pálava, jako zřizovatel stráže přírody, se rozhodla tuto skupinu rozšířit a proto oznamuje, že vážní zájemci o tuto pomoc přírodě Pálavy, ale i dalším národním rezervacím v její působnosti se mohou ucházet o členství ve stráži přírody,“ uvedl vedoucí mikulovské Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Matuška. Přihlásit se může občan České republiky, který má nejméně jednadvacet let, je zdravotně v pořádku a má čistý trestní rejstřík.

Vybraní zájemce, kteří prokážou své schopnosti budou nejprve na zkušební dobu působit jako zpravodajové, potom až jako strážci s určitými oprávněními. Vážní zájemci se mohou hlásit do konce března pouze elektronickou poštou na adrese jiri.matuska@nature.cz nebo písemně na adrese Náměstí 32, 692 01 Mikulov.