„Chtěli jsme dnešní akcí přimět některé naše starší členy, aby se k nám připojili. Bohužel se nám to nepovedlo. Ještě loni tady ale někteří byli. Letos se nás sešlo alespoň osm, což je jen o dva méně než na loňském přechodu,“ popsal skautský vedoucí Luboš Richter.

Skauti vyrazili z Břeclavi už brzo ráno. Na Pálavu se doslali z Dolních Věstonic. Do Mikulova dorazili v odpoledních hodinách. Při přechodu se kromě svačiny našel čas i na hry. Mladí skauti si tak mohli zahrát na medúzu nebo eskymáckou honičku ve sněhu.

„O tom, že bychom se na Pálavě setkali s mikulovskými skauty, kteří by šli přechod z druhé strany, jsme zatím neuvažovali. Je to totiž naše tradiční akce, kterou jsme chtěli vyprovokovat hlavně naše členy. Ale třeba před dvěma lety jsme některé mikulovské skauty na Pálavě potkali,“ zavzpomínal.

Podle Vlastimila Kubáta, který je také skautským vedoucím a bývalým kronikářem, nebude přechod Pálavy jedinou akcí, kterou výročí oslaví. „Doufáme, že se nám povede připravit výstavu o historii skautingu. Koncem dubna uděláme táborák, na který pozveme všechny naše bývalé členy. Chceme obnovit i tradiční akce, jako byl prvomájový softbalový turnaj nebo setkání všech členů na táboře,“ vyjmenoval Kubát.

Skauti chodí na přechod Pálavy vždy první víkend v lednu. „V zimě ale nechtějí rodiče pouštět děti, aby nebyly nemocné. A to je škoda. Je totiž krásné počasí,“ řekl.

Břeclavský Plamen je pokračováním prvního skautského oddílu založeného v šestaosmdesátém roce. Luboš Richter patří k zakládajícím členům, Vlastimil Kubát je členem už třiatřicet let