V jeho blízkosti se nalézá 
i mučedníkova socha. „Na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava je v pořadí již osmým památným stromem, z toho pátým v zastavěném území města Mikulov," potvrdil František Foltýn ze Správy CHKO Pálava.

Osmnáctimetrový a přibližně dvě stě padesát let starý dub vyhlásili za památný lidé z Agentury ochrany přírody 
a krajiny České republiky, správy CHKO Pálava, vedení města a firmy Amesa, které patří pozemek v ochranném pásmu stromu. „Důvodem vyhlášení byly jeho mimořádné rozměry, stáří a druh. Duby podobných rozměrů 
a stáří se běžně v zastavěných územích nevyskytují, jedná se spíše o parkovou a lesní dřevinu. Tento strom je tedy velkou raritou a v místě svého růstu tvoří významnou ekologickou a estetickou dominantu," řekl Foltýn.

Domy mu škodí

Z historických dokumentů je zřejmé, že dub byl podle všeho vysazený jako solitér v místech napajedla a brodu přes potok Hnanice. V současné době potok vede pod stávající cestou.

Mikulovští jsou přesvědčení, že domy v těsné blízkosti stromu škodí. Při stavebních pracích mu proto chtějí zajistit více místa. Na území CHKO je památných stromů celkem osm. Patří k nim Mikulovský platan, Lípa na Brněnské, Lípa u hrobky a Pavlovnie plstnatá, Dolnověstonická oskeruše, Klentnická lípa sv. Jana Nepomuckého a Svatofloriánská lípa v Horních Věstonicích.