Záchranná služba v průběhu mše ošetřila čtyřiadvacet lidí, z toho většina z nich zkolabovala kvůli velkému horku a dehydrataci. Jen policista se zranil pádem z koně. Papež ve svém kázání promluvil ke stodvacetitisí­covému davu věřících o naději. Mluvil i česky, v jejich rodné řeči pozdravil také poutníky ze Slovenska, Polska i Německa.

Nedělní bohoslužba Benedikta XVI. na tuřanském letišti v Brně skončila něco málo po poledni. Papež o tři čtvrtě hodiny později odletěl zpátky do Prahy, poutníci to však tak lehké neměli. K městským autobusům i na parkovišti totiž proudily davy lidí. Teď již na ploše zbývá jen několik stovek věřících.

„Nejhorší nápory už máme za sebou, městské autobusy lidi plynule odvážejí do centra, ani k autobusům na parkovišti se netvoří kolony. Policisté jen pomáhají některým starším nebo nemohoucím lide a převážejí je k autobusům,“ uvedla brněnská policejní mluvčí Soňa Svobodová.

Pro Jihomoravský kraj byla papežova návštěva nejvýznamnější zahraniční návštěvou v historii. Zároveň se jednalo o první návštěvu papeže v brněnské diecézi od jejího založení v roce 1777. Při bohoslužbě se Svatým otcem v Brně sloužilo také čtyřicet biskupů a tisíc kněží, z toho více než dvě stě ze zahraničí. Jedním z nich byl i vatikánský kardinál Tomáš Špidlík, rodák z Boskovic.

Svatého otce přivítal v Brně brněnský biskup Vojtěch Cikrle, od kterého papež dostal jako osobní dar kopii závěsného křížku, který byl nalezen v poblíž základů baziliky z velkomoravské doby u Mikulčic nedaleko Hodonína. „je připomínkou křesťanských kořenů Moravy a tedy i brněnské diecéze,“ zdůvodnila mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová.

„Jako nástupce apoštola Petra přicházíte z Říma, kde svatí Petr a Pavel a s nimi řada dalších hlásali Krista a prolili pro něj svou krev. Díky jejich svědectví se radostná zvěst dostala i k nám. Naše katedrála je zasvěcena dvojici těchto velkých apoštolů – svatému Petru a Pavlovi. Vaše Svatosti, vítejte tedy doma,“ pronesl v úvodu svého pozdravu brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Svatý otec předal brněnskému biskupovi na oplátku kalich a patenu.

Ve svém projevu, takzvané homílii, která následovala po latinské mši, zdůraznil papež téma naděje. To připomínala také dvanáctimetrová kotva, která měla být právě symbolem celé mše. „Vaše země se nachází, stejně jako i jiné státy, v kulturní situaci, která je často radikální výzvou pro víru, a tedy i pro naději,“ přednášel papež v italštině svůj projev.

Podle něj jak víra, tak naděje se odsunuly na soukromou a pozemskou rovinu a v běžném životě se prosadila víra ve vědecký a ekonomický pokrok. „Člověk potřebuje být osvobozen od materiální tísně, ale mnohem podstatnější však je, aby se zachránil před zlem, které postihuje ducha,“ dodal papež. Řešením je podle něj víra v Boha, „který je Láska“ a nadějí všech je Kristus.

Papež před zahájením mše krátce pozdravil věřící i česky.

Zmínil také jména svatého Cyrila a Metoděje, hlavní patrony Moravy a svaté Petra a Pavla, kterým je zasvěcena brněnská katedrála. Také vyzýval věřící, aby vzpomněli slavné moravské mučedníky.Vděčnost věřících si vysloužil i svým závěrečným pozdravem Slovákům, Němcům a Polákům.

„Svatý otec podal osobně svaté přijímání patnácti bohoslovcům a jáhnům. Vybraným čtyřiceti osobám, zástupcům všech českých a moravských diecézí, podal eucharistii kardinál Tarcisio Bertone, vatikánský státní sekretář,“ uvedla mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová. Věřícím v sektorech podali hostie a víno některý z tisícovky přítomných kněží.

Více k návštěvě hlavy římskokatolické církve v České republice zde.