Dohodu o partnerství mají starostové obou měst podepsat o Břeclavských svatováclavských slavnostech 29. září. Novi Vinodolski je město v Primorsko-goranské župě, které má zhruba pět tisíc obyvatel. „Právě z této oblasti přišli v minulosti takzvaní moravští Chorvati na území Břeclavska, když v 16. století prchali před Turky do severnějších částí habsburské monarchie,“ přiblížil mluvčí Holobrádek.

Několik stovek rodin dorazilo na pozvání Lichtenštejnů až na jižní Moravu. „Ta byla tehdy vylidněná a zpustošená. Nově příchozí, zkušení a pracovití zemědělci, ji měli hospodářsky pozvednout. Usadili se v několika desítkách vesnic, z nichž největší a nejvýznamnější byly Frélichov (nyní Jevišovka), Nový Přerov a Dobré Pole na Mikulovsku a Charvátská Nová Ves, Poštorná a Hlohovec na Břeclavsku," vyjmenoval Holobrádek.