Patří mezi ně i pelyněk Pančičův, který se celosvětově pohybuje na hraně existence. „Ovce ožírají výmladky dřevin, stromy a keře. Není pod nimi tak temno a to ocení řada druhů rostlin či živočichů,“ vysvětlil Vodák.

Zapojil se s dalšími čtyřmi pastevci do projektu LIFE Sub-pannonic, v němž obnovují pastvu na moravských stepích a loukách. Ovce se pasou také na území Bílého kopce u Čejče či Hochberku.