Shoda je daleko. Ministerstvo životního prostředí teď vyslalo tvrdé ohrazení směrem k jihomoravskému hejtmanovi Michalu Haškovi a dolnověstonickému vedení. Představitelé ministerstva odmítají nařčení, že zadržují schválené peníze na zabezpečení svahu, přes nějž vede silnice spojující obě obce. Dlouhodobé uzavření omezuje domácí, turisty i hromadnou dopravu. Objížďka vede po téměř sedminásobně delší trase.

Cesta je uzavřená už dva roky. Hejtman i starostka zasažené obce nedávno uvedli, že ministerstvo peníze nepochopitelně blokuje. „Splnili jsme všechny podmínky," tvrdí Rajchlová.

Reakce z Prahy je však opačná. Žádost obce pokládá za přemrštěnou a rozhodnutí vedení kraje na dvaceti milionů, které Hašek v minulých dnech kvůli průtahům přislíbil, za nehospodárné. „Nadále platí, že jsme připraveni okamžitě uvolnit připravené peníze," uvedla náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová. A doplnila: „Ovšem za podmínky, že obec podá žádost přepracovanou v souladu s hodnotící zprávou České geologické služby a tedy dle pravidel programu."

Ve stručnosti. Po ničivých přívalových deštích v roce 2014 vláda přislíbila padesát milionů korun na zabezpečovací práce. Poté, co se Dolnověstoničtí dočkali vypsání potřebného programu na čerpání peněz, ale žádosti naráží. Ministerstvo poukazuje na snahu získat více než trojnásobek přislíbené sumy.

Vedení obce to zdůvodňuje projektem, který zahrnuje rozsáhlejší území, než které se váže jen k cestě. Na její zprovoznění původně žádalo přibližně 48 milionů z vládního slibu. Trojnásobek vzešel z následných rozšířených průzkumů.

Obě strany se zaštiťují znaleckými posudky geologů, v jejich vyznění se ale rozchází. „Je to papírová válka, která nikam nevede. Statik za současného stavu odmítl provoz posvětit. Ministerstvo by za to neneslo žádnou odpovědnost," sdělil hejtman Hašek. Na místo chce pozvat ministra Richarda Brabce.

Podle ministerstva obec v minulých letech zanedbala údržbu propustků odvádějících déšť pod silnicí. To starostka Rajchlová odmítá. „Čtyři z pěti byly a jsou plně propustné. Ten jeden zaneslo bahno při deštích," reagovala. V září se na úřadu vlády uskuteční klíčové jednání za účasti premiéra. Pakliže z něj nevzejde shoda, je obec připravená obrátit se na soud.