„Oproti heroinu nebo kokainu, což jsou drogy, které se objevují na Břeclavsku pouze okrajově, je pervitin levnější. Jeho cena je do určité míry závislá na jeho čistotě nebo zdroji, ze kterého jej použivatel získává,“ vysvětluje Žáček.


„Pervitin je vcelku univerzální droga. S trochou nadsázky je možné říct, že je stejně přitažlivý pro školáky i pro manažery,“ dodává vedoucí břeclavského K-centra.


A jak je to se závislostí na pervitinu? „Nejprve je nutné podotknout, že ne každý uživatel pervitinu dospěje do stádia závislosti. Rozhodně není pravda, že jednorázová aplikace drogy vede ke vzniku závislosti. Její rozvoj chce svůj čas a pravidelné užívání,“ nastiňuje Žáček.


Na pervitinu ovšem může vzniknout psychická závislost a při déletrvajícím a intenzivním užívání hrozí vznik takzvané toxické psychózy, což je stav provázený například pocitem pronásledování. „Tato psychóza však po vysazení drogy po určité době sama odezní. Někdy však až v prostředí psychiatrické léčebny, kde se může uživatel drogy ocitnout,“ říká Žáček.