„Mám opravdu velmi neblahou zkušenost s akutní veterinární péčí na Karlovarsku. Byla neděle, brzy ráno a já jsem potřebovala sehnat veterináře ke svému osmnáctiletému koni, který trpěl těžkou kolikou. Až po třech hodinách marných pokusů o dovolání se na koňské veterináře na Karlovarsku a širším okolí se mi podařilo dovolat až veterinářce z okolí Prahy s dojezdem dvě a půl hodiny, která naštěstí byla i ochotná přijet. Kůň se tak dočkal pomoci od bolesti až po dlouhých pěti hodinách,“ vzpomíná Hana Vimrová. 

Celou dobu musela žena bezmocně sledovat, jak zvíře trpí. Koně už totiž nebylo možné v tak vážném stavu ani transportovat do Brna, na jedinou veterinární kliniku v České republice, kde by mohli provést operaci. „Nechápu, jak je v dnešní době možné se nedovolat pomoci. Proč neexistuje pohotovost pro akutní případy? Proč není mezi veterináři vůle se dohodnout o držení pohotovostních služeb? Veterináři přeci určitě nestudovali s vědomím, že budou jejich péči a odbornost zvířecí pacienti potřebovat jen v ordinačních hodinách,“ dodává koňařka. 

Pracovníci Správy Krkonošského národního parku instalovali v úterý na Labské louce první tři obnovené Muttichovy němé značky.
Jinde je nenajdete. V Krkonoších staví unikátní němé značky se stoletou tradicí

Vimrová upozorňuje, že pro malá zvířata v kraji funguje jen pohotovost ve Dvorech, která bohužel ani nedisponuje tak nutným rentgenem ani sonem. „Velká část ordinačních hodin této pohotovosti je shodná s ordinačními hodinami ostatních veterinárních lékařů. Proto i pro malá zvířata je tato pohotovost ve 21. století nedostatečná,“ konstatuje. 

Veterinární pohotovost totiž standardně končí v 18 hodin. Od 18 do 22 hodin bývají lékaři už jen na telefonu, nebo také ne. Od 22. hodiny až do 8 hodin do rána se majitelé zvířat pomoci dočkají jen těžko, v té době jsou ordinace ve Dvorech zavřené.

Komplikovaná situace 

Veterináři spadají pod Komoru veterinárních lékařů a je ryze na nich, jakou budou mít ordinační dobu. „Jsou to soukromníci, živnostníci. Neexistují žádné zákonné mechanismy, které by je donutily sloužit noční směny. S tím nic zkrátka neuděláme. Přiznávám ovšem, že ta situace není skutečně ideální. Nejbližší pomoc je tak až v Plzni. Co se týče větších zvířat, je to ještě komplikovanější. Pohotovost ve Dvorech se specializuje především na menší zvířata,“ vysvětluje ředitelka Krajské veterinární správy Karlovarského kraje Mária Slepičková.

Nešťastní majitelé zvířat prosí, zda by v této záležitosti nemohl pomoci Karlovarský kraj. Redakce proto požádala o reakci hejtmana Petra Kulhánka.

Sál Milosrdných Bratří v Brně přeměnili zástupci řádu Milosrdných Bratří na ubytovnu pro ukrajinské uprchlíky.
Proč první rodina odešla. Reportáž z místa, kde v Brně žijí romští uprchlíci

„V současnosti je podle našich informací zajišťována pohotovostní služba veterinární péče v České republice na dobrovolné bázi jednotlivých veterinárních lékařů. Je tedy na jejich zvážení a možnostech, jak se do zajištění pohotovosti zapojí. Tyto aktivity se snaží řešit Komora veterinárních lékařů Brno, která ale nemůže soukromým ordinacím veterinářů nařídit povinnost pohotovost držet. V Karlovarském kraji tak funguje lékařská veterinární péče do 22 hodin - Karlovy Vary Dvory, jinak je třeba jezdit do Plzně. Obrátím se proto na Komoru veterinárních lékařů a téma bych chtěl probrat i na úrovni Asociace krajů ČR, protože zajištění pohotovosti v oblasti veterinární péče by pro občany našeho kraje mělo být lépe dostupné,“ slibuje hejtman.