„Nádory kůže se vyskytují nejčastěji ze všech zhoubných nádorů a v průběhu letních měsíců riziko výskytu rapidně vzrůstá. Je proto velmi důležité sledovat jakékoli změny na povrchu kůže a nechat si preventivně vyšetřit pigmentová znaménka,“ uvedla Radka Beranová ze Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Dny zdraví zavítají během léta na několik jihomoravských koupališť. Cílem je eliminovat zdravotní rizika, která s sebou přináší dlouhodobý pobyt na slunci, mimo jiné vznik rakoviny kůže.

„Prvními znaky vznikajícího nádoru jsou počáteční změny povrchu a barvy kůže. Jejich včasné rozeznání je důležité pro včasné zahájení léčby. Když se totiž rakovina kůže zachytí včas, bývá většinou snadno léčitelná. Dermatolog proto zájemcům zdarma prohlédne pigmentová znaménka a poskytne jim další důležité informace, jak předejít nebezpečnému onemocnění,“ sdělila Beranová.

Na klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny čeká na koupališti rovněž bezplatné měření tlaku a tuku. A také zdravé občerstvení a malá kosmetická pozornost.