V srpnu 2021 rozhodli krajští hygienici o stanovení mírnějšího hygienického limitu pro pitnou vodu z vodního zdroje Nová Ves pro ukazatele dusičnany a amonné ionty. „Opatření se původně týkalo osmi obcí, kam VaK Břeclav vodu z vodního zdroje Nová Ves dodával. Díky možnosti směšování vody z vodního zdroje Nová Ves a vody z úpravny v Zaječí se podařilo již na konci roku 2021 snížit hodnoty dusičnanů a amonných iontů na schválené hodnoty,“ dodala Windová. Jak připomněla, z mírnějšího limitu byly vyřazené Pouzdřany, Přibice, Vranovice a Strachotín. Pro stálou kontrolu kvality vody byla na vodojemech v Pouzdřanech a Pasohlávkách umístěná sonda, která obsah dusičnanů v dodávané pitné vodě nepřetržitě monitoruje.

Díky ustálení obsahu dusičnanů v dodávané pitné vodě v Pasohlávkách Ivani, Vlasaticcích, Nové Vsi a ve Velkém Dvoře hluboko pod limitem vyhlášky padesát miligramů na litr projednala společnost VaK Břeclav s krajskými hygieniky další postup.. „Častější odběry a laboratorní rozbory vody zůstávají zachovány. Protože se ale hodnota dusičnanů nyní dlouhodobě pohybuje pod třicet miligramů na litr, dohodli jsme se, že od 1. března 2023 ukončíme proplácení balené vody pro vybrané skupiny obyvatel. Jednalo se o malé děti, těhotné a kojící ženy, nyní již mohou bez omezení používat vodu z rozvodné vodovodní sítě,“ oznámil ředitel Vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.

Vznik problémů s vyšším obsahem dusičnanů v odebírané podzemní vodě určit nedokázaly ani odborné posudky. „Celkové náklady proplacené za balenou vodu činily od roku 2021 přibližně dva miliony korun. V souvislosti s problematikou vodního zdroje Nová Ves učinila společnost VaK Břeclav celou řadu opatření, některá velmi nákladná. Společnost také pracuje na vzniku nového vodního zdroje s úpravnou vody v Ivani, která má v budoucnu pomoci řešit problémy se zásobováním pitnou vodou v této oblasti,“ připomněla mluvčí společnosti Windová