Ministerstvo kultury připravuje revizi hranic Lednicko-valtického areálu. Podle návrhů, které obcím a městům představili ministerští úředníci, by nově k oblasti mohlo patřit třeba celé břeclavské podzámčí. A to včetně blízkého zimního stadionu nebo část pozemků kolem řeky Dyje pod Pohanskem. Břeclavští však nebyli jedinými, kteří měli k chystanému zpřesnění výhrady.

Nemile překvapení byli třeba v Kosticích. Podle předložených map by totiž spadala do Lednicko-valtického areálu také část katastru obce.

Parta nadšenců chce obnovit okolí Mlýnského rybníka nedaleko kempu Apollo mezi Lednicí a Břeclaví.
VIDEO: Velký návrat? Mlýnský rybník u Břeclavi má lákat k rekreaci jako kdysi

Zástupci Kostic si ale nejsou jistí, jestli jde o správné zakreslení. „My jsme byli vždy na hranici Lednicko-valtického areálu, ten ale nikdy nezasahoval do našeho katastru. Po upřesnění je tomu ale jinak. Hranici posunuli směrem k nám, s čímž my nesouhlasíme,“ nechal se slyšet kostický starosta Libor Balga.

Nově by do UNESCO tak mohly spadat i louky v katastru obce ve směru od Břeclavi. „Jde o záplavové území. Hranice tak, jak ji navrhli z ministerstva kultury, v podstatě kopíruje ptačí oblast Natura 2000 a budoucí Chráněnou krajinnou oblast Soutok, jejíž vyhlášení se chystá,“ upřesnil Balga.

Velikonoční výstava zkrášlila prostory knížecího apartmánu na zámku ve Valticích.
VIDEO: Velikonoce na zámku ve Valticích. Do knížecích komnat dorazilo jaro

Kostičtí si nemyslí, že by jejich obec měla být součástí jednoho z nejnavštěvovanějších areálu v zemi. „Nevíme, co by nám to přineslo, ani to, jak by to mohlo vypadat. Regulativů už tady máme moc, tohle by byl další, který by se našeho území dotýkal. A další dotčený orgán. A to tady opravdu nechceme,“ podotkl starosta.

Revizí hranic Lednicko-valtického areálu pověřilo ministerstvo kultury Národní památkový ústav. Týkat se má zejména nastavené státní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem.

Parta nadšenců chce obnovit okolí Mlýnského rybníka nedaleko kempu Apollo mezi Lednicí a Břeclaví.
VIDEO: Velký návrat? Mlýnský rybník u Břeclavi má lákat k rekreaci jako kdysi

Generální ředitelství Národního památkového ústavu spolu s jeho pracovištěm v Brně navrhuje úpravu rozsahu území včetně upřesnění hranic areálu. „Zahrnuje další území v oblasti soutoku Moravy a Dyje a území v rozsahu ochranného pásma pro zámek a park v Břeclavi a upřesnění hranice LVA dle aktuální trasy státní hranice mezi Českem a Rakouskem,“ sdělila Deníku mluvčí ministerstva Ivana Awwadová.

Ještě před druhou světovou válkou napájely studánky na pomezí katastrů Hlohovce, Valtic a Břeclavi vodou soustavu Allahových rybníků, ve kterých Lichtenštejni chovali ryby.Ještě před druhou světovou válkou napájely studánky na pomezí katastrů Hlohovce, Valtic a Břeclavi vodou soustavu Allahových rybníků, ve kterých Lichtenštejni chovali ryby.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Razantní námitku k chystaným změnám vzneslo vedení Hlohovce. Usiluje o vyjmutí zastavěné části obce z ochranné zóny. „Když se může měnit hranice Lednicko-valtického areálu a může se k němu přidávat, pak by se mělo moci i ubírat. Jako obec se snažíme chránit naše občany, nejlepší by proto pro nás bylo v uvozovkách vystoupení z Lednicko-valtického areálu nebo snížení památkové ochrany v zastavěné části obce. Tak jsme to také zástupcům ministerstva a památkářům přednesli. Dávali najevo, že s tím nesouhlasí,“ prozradil hlohovecký starosta Jaroslav Hajda.

Břeclavští otevřeli nově očekávanou archeologickou expozici v prostorách empírového loveckého zámečku Pohansko.
Interaktivní a multifunkční. Břeclavští otevřeli novou expozici na Pohansku

Hlohovec je podle něj obyčejnou jihomoravskou obcí, z níž památkáři vytvářejí skanzen. „Míč je teď na jejich straně, aby s něčím přišli, a abychom na to my mohli reagovat. Samozřejmě, okolí Hlohovce je součástí lichtenštejnské komponované krajiny. Ano, ti vybudovali ulici Dědina jako základ Hlohovce, který se později rozrostl. V našem katastru se nachází soustava lichtenštejnských rybníků, evropsky významná ptačí oblast a Hraniční zámeček. Ovšem chránit běžnou zástavbu uprostřed obce je podle mě nesmysl,“ domnívá se hlohovecký starosta.

Vadí mu, že se žádný krok v souvislosti s rozvojem či změnou v obci neobjede bez razítka památkářů. „Vyjadřují se ke každé stavbě. Co to znamená, je asi všem jasné. Samozřejmě, že se nám to nelíbí a dlouhodobě to s sebou nese problémy. Velmi často mají zbytečné požadavky. Jistě, chápu, že chtějí chránit cenné území. Ale mnohdy se mi zdá, že chtějí být papežštější než papež,“ povzdechl si Hajda.

Pro vynětí určité části obce z LVA by byli i Ledničtí. „Jistě, náměstí, blízké okolí zámku a další historické části je potřeba více chránit. Dát fotovoltaiku na radnici či zámecký hotel by vhodné asi nebylo, ovšem ve vzdálenějších částech obce, třeba na nově přistaveném sídlišti, by pravidla už klidně mohla být volnější nebo žádná,“ domnívá se tamní starosta Stanislav Straškrába.

Zámek Lednice.Zámek Lednice.Zdroj: Jiří Pernica

Konkrétně hovořil třeba o části obce vedoucí na Mikulov. „Rozumíme tomu, že je nutné chránit lokalitu jak ve vztahu k památkám, tak i k přírodě. Ale vše by se mělo dělat s ohledem na lidi, kteří tam nyní žijí. Každý zřejmě s nějakým omezením počítá, ovšem nemuselo by být ubíjející,“ naznačil Straškrába.

V zámeckých jízdárnách v Lednici lidé po celou sezonu uvidí výstavu věnovanou knížecímu architektovi Josephu Hardtmuthovi.
Na zámku v Lednici připomínají Hardtmutha. Architekta, který zdokonalil tužku

Úvodní pracovní jednání se uskutečnilo v únoru na břeclavském městském úřadu za účasti zástupců dotčených obcí, památkářů i ministerstva kultury. „Na jednání bylo dohodnuto, že Národní památkový ústav připraví podklad pro možné znění opatření obecné povahy včetně příloh a tyto podklady předloží prostřednictvím ministerstva kultury dotčeným obcím a městům k vyjádření. Následně podle potřeby bude svoláno další jednání,“ informovala Awwadová.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Lednice je první na Moravě, případy lze policistům nově ohlásit online

Zdroj: Deník/Iva Haghofer