To tu ještě nebylo. Podzemní rotunda a kolem uspořádané sklepy. S takovým plánem přišel velkopavlovický starosta Pavel Procházka. A větší vinařské firmy jsou mu nakloněné. Aby ne, když plán počítá s tím, že z podzemního centra povedou chodby do vinařských firem.

„Uvažujeme, že otevřeme historické sklepy, které jsou pod bývalým zámečkem. Chceme je pospojovat podzemní chodbou a vytvořit tam prostor pro setkávání a prezentaci vín z naší oblasti,“ sdělil Procházka.

Zda se smělý plán podaří uskutečnit, záleží na množství shromážděných peněz. Do projektu jsou ochotné zapojit se některé větší vinařské firmy z blízkého okolí. Jedná se zatím o Vinařství Baloun, Vinium a Šlechtitelskou stanici. Uvažují o tom, že časem z jejich sklepů mohou do centrálního prostoru vést úzké chodby.

„Je to něco výjimečného, ale nevíme, kolik peněz se podaří dát dohromady. Vlastníkům komerčních firem se ten nápad líbí a přislíbili, že by toho s námi šli,“ nastínil starosta, v jaké je projekt vlastně fázi.

Hlavní podzemní prostor chce město ve spolupráci s vinaři využít pro případné výstavy vína a další slavnosti. „Je to formou malého chrámu. K tomu bude asi pět šest sklípků ve vlastnictví vinařským firem. Má to být místo, kde se návštěvníci setkají s něčím zvláštním, mimořádným,“ vylíčil Procházka.

Sehnat peníze v nejbližší době je podmínkou vybudování podzemního království ve Velkých Pavlovicích. Zhruba za rok totiž má být hotová zahrada u zámečku, na jehož rekonstrukci získalo město dotaci. A to je právě místo nad plánovanou podzemní stavbou.

Projekt se ihned zalíbil vyhlášenému vinaři Radomilu Balounovi, který má nedaleko své hospodářství. Zapojil se i do prvních nákresů podoby podzemních prostor. „Starosta udělal první náčrtek. Pak jsem namaloval jakousi hvězdu se sklepy. Nakonec se to dostalo do rukou architektovi, který oddělil sklepy a kulatou rotundovou část. Bude to takové koloseum,“ je z plánu nadšený.

Do prostor v podobě rotundy se v případě uskutečnění projektu bude chodit ze stávajícího starého sklepa na zámečku.

Že to bude velké turistické lákadlo, o tom nemůže být podle Balouna vůbec pochyb. „Lidé jezdí třeba na rozhledny. Pak se vydají dál a řeknou: A co je tady. Turista, kterému nabídneme takovou atrakci, se bude cítit kompletně uspokojený co se vína týká,“ zdůraznil podnikatel.

„Vinaři u nás udělali obrovský kus práce. My jsme vybudovali rozhlednu a přemýšlíme, jak město ještě více zviditelnit. To proto, aby návštěvníci, kteří k nám přijedou, se mohli dostat do zajímavých veřejně přístupných prostor,“ doplnil velkopavlovický starosta.

Zástupci města už také předběžně jednali s Vinařským fondem o tom, jak vytvořit expozici s propagací Velkopavlovické vinařské podoblasti. Na tu by město mohlo sehnat i dotaci.

„Každý počin, do kterého se zapojí místní podnikatelé i zástupci obce, je dobrý. Čím se mají Velké Pavlovice jiným pochlubit a přitáhnout turisty. Je to hlavně o víně. Zajímavostí v okolí zase tolik není. Snaží se vytvořit atraktivní lokalitu, kam mohou turisté přijít,“ pochválil záměr ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.