Vzniknout by měl v takzvaném Helenčině údolí. „Jde o prostor od křižovatky cest Diváky – Martinice směrem na Boleradice," uvedl za výbor Techsportu jeho člen Pavel Horák. Pro vybudování památníku je pro příznivce Mrštíka ideální doba: stoleté výročí od jeho úmrtí.

„Domníváme se, že vytvoření takového díla v chrámu přírody, v místě autorovi milém a blízkém, by umožnilo zejména těm mladším současníkům získat bližší vztah k jeho životu a dílu. Našim končinám by to pak přineslo větší zajímavost a turistickou přitažlivost," stojí ve zprávě, kterou zástupci sdružení poslali do redakce Břeclavského deníku.

Zároveň má jít o upozornění Mrštíkových včelařských zásluh. „V roce 1907 se podílel na založení včelařské organizace soudního okresu Klobouky a okolí a byl stal se také jeho předsedou," píše Horák dále.

Podle něj a jeho kolegů by ideální místo pro památník byl střed údolí a poblíž silnice. Součástí se má stát informační cedule, od níž vedla Vilémova naučná stezka. Zájemci by díky ní prošli místa, která jsou se spisovatelem spojená.

Dostali by se tak například do Hustopečí, Šibořic, Nikolčic, Diváků, Klobouků u Brna či Boleradic. „Jsme si vědomi, že zvládnout takové dílo není v našich silách, počáteční práce však bereme na svá bedra. Tak náročný záměr ovšem není možné zvládnout bez spolupráce s dalšími organizacemi a jednotlivci. Měly by se zapojit obce regionu, včelařské organizace, mikroregion a podobně," uvádí sdružení v dopise.

Počáteční náklady zaplatí iniciátoři památníku. „Další prostředky je třeba získat z grantů, dotací či sponzorských darů. Rozhodující bude překonání počáteční nedůvěry a pochybností," dodal Horák.