„Zastupitelstvo obce může stanovit měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty v obci s počtem obyvatel asi pětadvacet tisíc šest set obyvatel až do výše 34 001 korun. V podání uvedená částka měsíční odměny neuvolněného místostarosty města Břeclavi (33 894 – pozn. red), tak zákonem stanovené maximum nepřevyšuje," uvedl Břetislav Oliva z ministerstva vnitra.

Mráz má o odměně Petrů však jasno. „Jeho výplata je nemorální," sdělil minulý týden v rozhovoru pro Břeclavský deník. Včera se k tématu vyjádřit nechtěl. „Vše už jsem řekl," oznámil jen.

Petrů kritiku, která upozorňuje na jeho údajně šest odpracovaných hodin týdně, už dříve odmítl. Tvrdí, že pro radnici pracuje až padesát hodin týdně. Včetně večerů a víkendů.

„Nevím, jestli se pan Mráz staví do role mravokárce. Měl by si ale nejprve zamést před svým prahem," reagoval Petrů. Přiklonil se k možnosti, že spíše než snaha o spravedlnost je v hlavní roli politický pokus o očernění jeho osoby.

„Jinak si to nedovedu vysvětlit. Všude v republice je spousta neuvolněných starostů a místostarostů. Pracují poctivě, o to stejné se snažím i já. Nikomu to nevadí, jen tady ano," sdělil Petrů.

Předseda Pro Regionu Pavel Dominik je přesvědčený, že politická motivace označit problémem člena koalice je nepravděpodobná. „Takový podtext to podle mě nemá. Pan Petrů je nekonfliktní typ člověka, to nejspíš vyplývá z jeho povahy. Podobně vnímám třeba i jeho stranického kolegu Richarda Zemánka. Z jakých pohnutek zpráva pana Mráze vznikla, nevím, nekonzultoval jsem ji s ním," řekl Dominik.

Zároveň podotkl, že plat neuvolněného místostarosty je interní rozhodnutí vedení města. Sám ale přiznal, že čekal spíše symbolickou částku.

„Neuvolněný totiž nemůže zastávat práci tak intenzivně, jako když by byl na radnici osm, devět nebo deset hodin denně. Nechci ale pitvat, zda pracuje doma, ve vlaku nebo kdekoliv jinde. To by byla diskuze, ze které by stejně nevzešel žádný závěr," dodal Dominik.

Přehled

Hrubá měsíční mzda uvolněného starosty: 55 814 korun.

Hrubá měsíční mzda uvolněného místostarosty: 48 140 korun.

Hrubá měsíční mzda neuvolněného místostarosty: 33 894 korun.

Hrubý měsíční plat vedoucích oddělení a odborů: 32 252 korun.

Hrubá měsíční mzda referentů městského úřadu: 22 169 korun.