O tom, jak postupují práce na místě, kde nadále platí stav nebezpečí, informoval hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek po čtvrtečním jednání krizového štábu. Zmínil, že štáb nechce evakuované obyvatele v Bulharech držet z domovů déle než bude třeba. „Jakmile statici posoudí, že je možné, aby se vrátili, budou se moci vrátit domů třeba ještě dříve než budou dokončeny sanační práce na svahu," poznamenal hejtman.

V souvislosti se situací v Dolních Věstonicích statici označili tamní sesutý svah v této chvíli za stabilizovaný. Hrozba dalších sesuvů v budoucnu si tam však vyžádá kompletní vyklizení části blízkého rybářského kempu.

Zástupci obce již oslovili majitele uvedených přístřešků a karavanů. Jak řekl hejtman Hašek, kraj celému procesu napomůže tím, že zpřístupní cestu, která umožní plynulý odvoz těchto přístřešků z uvedené oblasti.

Ve Strachotíně mapují škody

Jak následně dodal, ani ve Strachotíně nejsou hlášené žádné další problémy. A to přesto, že tam ve středu znovu vydatně pršelo. Evakuovaní obyvatelé domů ve Strachotíně ohrožených sesuvem svahu se vrátili do svých příbytků již dříve. Po pěti dnech „vyhnanství".

Jak zaznělo na jednání krizového štábu, při sanaci svahu ve Strachotíně odtěžil speciální bagr více než tisíc tun zeminy. Nyní tam už odborníci mapují způsobené škody. Při vyhledávání možných dotací na zaplacení dodatečných prací obcím pomůže krajský úřad. „Všem zasaženým obcím bude úřad k dispozici s metodickou pomocí na možnost vyhledání nejrůznějších dotačních titulů a pro konkrétní přípravu žádostí," uvedl hejtman.

Vláda navíc schválila bezplatné poskytnutí třiceti tisíc litrů motorové nafty pro jihomoravské hasiče. Od čtrnáctého září do prvního října bylo na postižených místech postupně nasazeno celkem 340 policistů a 520 profesionálních i dobrovolných hasičů.