Pro Černohorskou jde o další z autorských výstav, kterých už má za sebou celou řadu. Podobně jako těch kolektivních. „Ve své tvorbě vystřídala bezpočet výtvarných technik. Z počátku jí učarovala práce s textilem a batikou. Výrazný zlom nastal v roce 1995, kdy pro sebe nalézá techniku papírové koláže. Ta u ní převažuje a v mnoha případech zcela vytlačuje štětec a paletu," popsala netradiční zaměření Černohorské kurátorka břeclavského městského muzea a galerie, jež za výstavou stojí, Nina Zháňalová.

Malířka, která už je v důchodu, si podle ní vytvořila své osobité pojetí a technologické postupy. „Barvené, bílé nebo šedivé papíry trhá a stříhá a poté z nich sebejistě komponuje témata, která řadí do volných cyklů. Inspirací se jí staly krajiny, náboženská témata, ornament, figurální, zvířecí a florální motivy," vyjmenovala celou paletu námětů Zháňalová.

eva černohorskáAbsolvovala pedagogickou fakultu Univerzity J. A. Komenského v Trnavě, kde získala základy výtvarného řemesla. Kromě výtvarné výchovy studovala i matematiku a deskriptivní geometrii. Působila jako profesorka výtvarné výchovy a matematiky na gymnáziu Břeclav. Dnes je již v důchodu, žije a tvoří v Břeclavi.

A dále pokračovala. „Eva Černohorská svůj umělecký projev stylizuje, mnohdy i abstrahuje, vždy však cítíme okouzlení mnohotvárným světem květin a ornamentů. Tvary pečlivě analyzuje, člení a svým rukopisem znovu komponuje do působivých celků," přiblížila kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů.

O originalitě děl Černohorské, navíc v průřezovém srovnání jednotlivých období její tvorby, se nyní budou moci opět přesvědčit i milovníci výtvarného umění z Břeclavi a okolí. Výstava v synagoze potrvá od posledního lednového čtvrtka až do dvaadvacátého března.