Další díly seriálu Dietrichštejnové na Mikulovsku ZDE

Starý rakouský rod Dietrichsteinů pochází původně z Korutan. Za zakladatele rodu je považován Reinpert, šlechtic z Korutan, který zemřel roku 1004, a také od hrabat z Freisachu a Zeltsbachu (postavili hrad Dietrichstein).

V průběhu času vzniklo několik rodových linií, z nichž pro české země měla největší význam linie z Mikulova (Nicolsburg).Významnějšího postavení dosáhli páni z Dietrichsteinu až koncem 15. století. Souvislou rodovou linii můžeme sledovat až od Pankratze von Dietrichstein (zemřel roku 1508), který se proslavil v bojích proti Turkům.

Jmenovitě je v této souvislosti uváděn roku 1492. Někdy okolo roku 1505 získal za své služby od císaře Maxmiliána I. dědičný úřad číšníka v Korutanech. Jeho syny Františkem (1476 - 1550) a Zikmundem (1484 - 1533/40) se rod rozdělil na dvě větve.

Zikmund I. z Dietrichsteina byl důvěrníkem císaře Maxmiliána I., který ho dvacátého prosince 1506 jmenoval zemským hejtmanem v Štýrsku. O tři roky později ho pak jmenoval svým tajným radou a nejvyšším komorníkem přes stříbro.

Zikmund se významně zasloužil o uzavření sňatkové aliance mezi Habsburky a Jagellonci roku 1515, kdy ruku Anny Jagellonské (1503 – 1547), dcery krále Vladislava II. a sestry krále Ludvíka Jagellonského, získal císař Ferdinand I. (1503 – 1564). Císař ho proto za věrné služby povýšil roku 1514 do stavu svobodných říšských pánů.

Dalšího jedinečného privilegia se mu dostalo, když se v červenci 1515 ženil s Barborou z Rottalu (1500 – 1550), nemanželskou dcerou císaře Maxmiliána I. Nevěstu k oltáři navíc vedli hned dva panovníci – císař a otec nevěsty Maxmilián I. a král Vladislav II. Jagellonský.

To byl první vrchol společenského vzestupu Dietrichsteinů. Císařův syn Ferdinand pak jmenoval Zikmunda I. místodržícím ve Štýrsku, Korutanech, Kraňsku a Dolních a také Horních Rakousích.

Starší syn František založil větev Weichselstadt - Rabenstein, která roku 1861 vymřela. Mladší Zikmund (19. března 1484 - 19. května 1533) se stal dvořanem zbožného císaře Maxmiliána I., který mu daroval řadu statků a povýšil ho do panského stavu v dědičných rakouských zemích.

Jeho synové Zikmund Jiří (zemřel roku 1593) a Adam (1527 - 1590) vytvořili další dvě rodové větve. Pro nás je nejdůležitější větev Adamova – takzvaná mikulovská linie.

PAVEL JUŘÍK (Autor je historik, který se zabývá významnými šlechtickými rody)