„Dělá to o jedenáct žáků v individuální hudební výuce méně, než bylo vloni. Hlavní dopad to má na úvazky učitelů a fakt, že nemůžeme vzít všechny žáky, kteří by měli zájem. Musíme je odmítat nebo nechat čekat," uvedl ředitel mikulovské Základní umělecké školy Jiří Vrbka. Jihomoravský radní Jiří Janda (ČSSD) zodpovědný za vývoj školství uvedl, že jde o počty žáků v některých oborech uměleckých škol, zejména v těch, kde je individuální výuka.

„Toto opatření bude platit pouze tento rok. Do budoucna se uvidí, jaké rozhodnutí vydá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Vše bylo rozhodnuto na základě financování. Ministerstvo dává školám peníze na určitý počet žáků v kraji, ale žáků oproti minulým rokům ubývá. Přesto většina škol a ředitelů požádala o navýšení kapacity v kolektivních oborech. A tam jim to taky bylo umožněno," vyjasnil situaci Janda. Účinek to má také na vyučování souborových her, které mají žáci povinné dle učebních osnov od určitého ročníku.

„S méně žáky se budou jednotlivé nástroje obsazovat složitěji," dodal ředitel mikulovské školy.

Méně žáků i hodin

Ředitelka pohořelické základní umělecké školy Hana Celnarová sdělila, že nařízení školu částečně limituje.

„Kraj sice omezuje státní školy, ale u soukromých to dělat nemůže. A když některé žáky odmítneme, automaticky si najdou v okolí bydliště soukromou školu. U nás se snížil počet v individuální výuce o čtyři žáky. Jsme malá škola, ale i tak je to citelné," nechala se slyšet ředitelka pohořelické školy.

Nejdůležitějším důvodem proti snižování počtu žáků v tomto případě je následné snižování vyučovacích hodin. To pak vede i ke zkracování úvazků učitelů a odlivu žáků na soukromé školy.

„Stane se, že přijmeme učitele absolventy, vychováme je a oni nám po roce odchází za celým úvazkem. Jihomoravský kraj jako zřizovatel nemá dostatek peněz, aby byl schopný studium zaplatit," řekla na závěr Celnarová.