Bývalý autokemp, zámecké náměstí, zámecká louka, ale také prostory za nákupními středisky Greenpark a Billa. Tato místa by co nevidět měla spojit síť cest. „Půjde o dva 
a půl metru široké cesty s živičným povrchem a obrubami ze žulových kostek v betonovém základu. Na hlavní síť bude navazovat založení vedlejších cest s mlatovým povrchem a obrubami ze žulových kostek. V lokalitě má dále vzniknout sedm dřevěných odpočinkových ploch určených k relaxaci a také opěrná zeď," nechala se slyšet mluvčí břeclavské radnice Eliška Windová.

Přípravy na obnovu areálu v břeclavské lokalitě Podzámčí.

Vysoutěžená cena výstavby sítě cest činí necelé dva miliony korun. Hotové musí být do šedesáti dnů od předání staveniště. „Stavbu jsme dodavatelské firmě předali sedmého července," upřesnila mluvčí. Stavebníci by tedy měli dokončené dílo předat nejpozději na začátku září.

Na vybudování sítě cest naváže obnova zeleně v lokalitě Podzámčí, ale tu město zahájí až na podzim po Svatováclavských slavnostech. Dané území je vymezené hranicemi pozemků města, které částečně navazují na budovu břeclavského zámku.

Staveniště zahrnuje prostory propojující centrum okresního města a louky bývalého autokempu, které se mají změnit na pobytové plochy určené k rekreaci nejen Břeclavanů.