Do parku mikulovského zámku si nechal ze severní Moravy přivést dvanáctitunový blok zeleného pískovce. Chce jej přetvořit na bájnou loď Archa, která by plula pod zámkem.

„Když už mě kurátor Jiří David na mikulovské sympozium poprvé pozval, rozhodl jsem se udělat monumentální věc. Navíc kámen je materiál, který má v tomto městě tradici,“ řekl autor, který žije v Mikulově už dvaadvacet let. Přišel sem z Kroměříže.

Radek Král se věnuje zejména nefigurální malbě a sochařství. Živí se ovšem jako restaurátor. Podílel se například v Praze na obnově Chrámu svatého Víta nebo Vladislavského sálu. „Vlastní tvorba je pro mě ventil. V restaurování není žádný prostor pro fantazii,“ přiznal výtvarník, pro něhož je účast na domácím sympóziu prestižní záležitostí.