Činí přibližně šest a půl milionu korun, které přeposlal Regionální operační program Jihovýchod. Další více než milion zaplatí Mikulovští díky daru sponzora a z městské pokladny.

„Jsem moc rád, že se nám podařilo dotaci získat. O podporu jsme žádali už dvakrát a neúspěšně. Takže na potřetí to vyšlo a my se můžeme pustit do opravy křížové cesty, vybudovat naučnou stezku v přírodní rezervaci Svatý kopeček a obnovit kapli svatého Šebestiána i zvonici," uvedl mikulovský starosta Rostislav Koštial.

Pomoc sponzorů

Křížová cesta je součástí komponované kulturní krajiny, která v Mikulově a okolí vznikala již od první čtvrtiny sedmnáctého století.

V roce 1946 se Svatý kopeček dočkal označení botanická rezervace a od roku 1992 je přírodní rezervací. K výraznějším opravám došlo naposledy v devadesátých letech minulého století.

„Cesta si už opravdu zasloužila větší opravu. Bohužel peníze na tak rozsáhlé práce město ani církev neměly, a tak jsme žádali o podporu z fondů Evropské unie," sdělila Kateřina Korandová z odboru rozvoje a živnostenského podnikání v Mikulově.

Snaha však byla marná. Proto se jednotlivých kapliček ujali sponzoři. „Díky patriotům a příznivcům našeho města se ke konci roku 2012 podařilo opravit většinu kapliček. A obnovu Kaple božího hrobu církev dokončila již v květnu roku 2010," řekl starosta.

Nová brožura

Peníze na obnovu největších dominant, kaple svatého Šebestiána a kampanily, však stále chyběly. „V současné době je velmi těžké získat dotaci na opravu památek. A tak jsme se ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Pálava rozhodli propojit dva záměry, a to vybudovat naučnou stezku na Svatý kopeček a zhodnocení významné kulturní památky. A dotaci se nám podařilo získat," míní Korandová.

Lidé kráčející po naučné stezce projdou okolo jedenácti nových informačních cedulí. Sednout si budou moci na dvacet laviček.

Kaple svatého Šebestiána i zvonice se dočkají opravy střech, oken i dveří, nových fasád i vnitřních omítek. Opravy se týkají i vstupních schodů do kaple.

Poté vyjde propagační brožura, která bude české i zahraniční návštěvníky a poutníky informovat o této kulturně-přírodní památce a dominantě Mikulova.