Jedna z nejvýznamnějších historických památek ve městě nyní chátrá. Kapli, která s největší pravděpodobností pochází stejně jako kostel z první poloviny třináctého století, chce proto zdejší radnice ve spolupráci s farností nechat opravit.

Specializovaná firma v čele s architektem Liborem Foukalem již odstartovala projekční práce a k dispozici má radnice i vizualizace možné podoby. Stejně tak již Podivínští jednají o rekonstrukci i s památkáři. „Cyrilka, jak se kapli říká, je v majetku farnosti. Protože bychom chtěli na opravu přispět, diskutujeme o jejím převodu na město,“ uvedl pro Deník Rovnost podivínský starosta Martin Důbrava.

Břeclavský starosta Svatopluk Pěček.
Pokles Břeclavi pobouřil starostu. Proč město ve srovnání kvality života padá?

Kaple běžně přístupná není. Podivínští ji otevírají pouze při významných výročích či liturgických událostech. Poslední zásadní rekonstrukce se dočkala v roce 1917. „Společnost F&K&B detailně zaměřila objekt a  vytvořila pasport stavby dokumentující jednotlivé detaily. Následně popsala hlavní příčiny stávajícího stavu. Dešťová voda z objektu i okolních ploch, neexistující hydroizolace spodní stavby a  nedostatečné větrání. Z těchto závěrů vychází navržené řešení opravy,“ přiblížil starosta v posledním vydání podivínského zpravodaje.

Jak podotkl, farnost a radnice průběžně diskutují o způsobu financování oprav. „Jako nejschůdnější cesta k získání peněz na opravu se jeví právě převod vlastnictví Cyrilky z farního majetku do majetku města, které ji již dle kronik v historii vlastnilo,“ připomněl Důbrava.

Opravou kaple naváží Podivínští na zdařilou rekonstrukci sousední historické radnice. V letošním roce kromě toho navíc odstartují s první etapou obnovy Masarykova náměstí. „Loni došlo na přípravné práce, společnost Vodovody a kanalizace Břeclav dokončila nezbytné opravy svého zařízená tak, abychom mohli pokračovat ve správném sledu my. Nyní pracujeme na stavebním povolení, věřím, že ho v prvním kvartálu roku získáme. No a potom už začneme s opravou,“ popsal starosta.

Kompostovací zařízení zvládne denně zpracovat přes 200 litrů bioodpadu. Ilustrační foto
Břeclav: lidem rozdají biopopelnice. Zdarma. Kvůli lepšímu třídění

Projekt je rozdělený na dvě etapy. Radnice počítá s náklady okolo pětadvaceti milionů korun. „Začneme s úpravami povrchu, chodníky a osvětlením mezi budovou radnice a základní školy. Park zatím řešit nebudeme, ten je součástí až druhé etapy. Nejprve nás nyní ještě ve vegetačním klidu čeká vykácení starých stromů, které nahradíme vzrostlými lipami,“ vyprávěl starosta.

Hranou oprav bude krajská silnice. „Rekonstrukce náměstí nijak nezasáhne do provozu. Město bude zcela průjezdné,“ uklidnil Důbrava.

Jak již Deník Rovnost v minulosti informoval, důležitou úlohu na náměstí sehraje žula. „Šlo nám o to, abychom přidali více stromů k zastínění plochy náměstí, a abychom sem zpátky přidali přírodní materiál, který dříve neodmyslitelně patřil na cesty. Naše náměstí proto bude žulové," zdůvodnil již před časem Důbrava.

Novinkou bude také jednotný styl osvětlení, přibydou parkovací hodiny či elektrické zásuvky, které usnadní pořádání nejrůznějších kulturních akcí. „Náměstí si po letech určitě zaslouží změnu, ale měla by být citlivá. Poslední návrh, který radnice zveřejnila, se mi líbil,“ chválil Kocourek.

Kaple svatého Cyrila a Metoděje v Podivíně

- Postavená byla pravděpodobně společně s tamním kostelem svatého Petra a Pavla a pochází z první poloviny třináctého století.

- Památkově chráněná je od roku 1958.

- Středověká kaple je vsazená do ohradní zdi kostela. Vyznačuje se historizující podobou z poloviny devatenáctého století.

- Cyrilka sestává ze dvou částí. První nadzemní část tvoří schodiště, které navazuje na do terénu zapuštěný prostor se studnou.

- Interiér tvoří výmalba s cyrilometodějskou tematikou. Původní je zdobená kovaná mříž u vstupních vrat, kamenná dlažba a schody, kované zábradlí u schodiště, mensa se       sousoším svatého Cyrila a Metoděje, barevné skleněné výplně v lucerně a tvarované kovové pruty pro zavěšení lustru.

- Bohoslužby připomínající příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje se zde konaly do roku 1863.