„Chráníme tak obyvatele města před nátlakem prodejců, kteří je lákají na výhodné nabídky bez možnosti důsledného promyšlení. Pod tlakem mnohdy podepíší smlouvy, které by jinak ihned zamítli. Chceme, aby se vše odehrávalo v kancelářích," přiblížil důvod zákazu starosta města Oldřich Ryšavý.

Zákaz je součástí nového tržního řádu, který vymezuje místa pro nabídku, prodej a poskytování těchto služeb. Upravuje také vybavení prodejních míst, dobu prodeje a pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti. Nový břeclavský tržní řád nezapomíná ani na kontroly a sankce.

„Jsem rád, že město podomní prodej zakázalo. Nepotřebuji, aby mně někdo nabízel zboží na ulici nebo u mě doma. Co chci, zajdu si koupit do obchodu," přivítal novinku Jaroslav Kicl, který bydlí v městské části Poštorná.

„Nový tržní řád nabyl účinnosti pátého dubna. Stanovuje šestadvacet tržních míst a také podmínky prodeje," potvrdil vedoucí ekonomického odboru Ladislav Vašíček.

Jak uvedl, podstatnou novinkou je právě zákaz podomního a pochůzkového prodeje na celém území města.

„Podomním se rozumí prodej zboží či poskytování služeb bez předchozí objednávky mimo veřejně přístupná místa, zejména v domech, bytech a dalších obytných prostorech. Pochůzkový je pak prodej na veřejně přístupných místech mimo provozovnu určenou k tomu účelu. Pokud si tedy domů objednáte například pedikérku, kadeřnici nebo předvedení nějakého výrobku, je to v pořádku," vysvětlil.

Co se týče mnoha sbírek, v nichž lidé v ulicích města často přispívají na řadu různých účelů, nový tržní řád je rozdělil do dvou skupin.

„Pokud vás na ulici zastaví člověk, který vybírá dobrovolné příspěvky v celorepublikových sbírkách a dělá to dobrovolně, bez nároku na mzdu, je sbírka v pořádku. Něco jiného však je, pokud má z prodeje provizi. V tom případě na ulicích prodávat nesmí," upozornil Vašíček.

Vyslanci sbírkových akcí s provizí mohou nyní v Břeclavi své zboží nabízet v soukromých budovách. Pochopitelně po dohodě s majitelem.