„Bojovníci, ve jménu starých bohů, povstaňte," vyzývá je po chvíli člen kmenového svazu Styrke, který se ujal role moderátora. Nechává bojovníky občerstvit, aby se po chvíli znovu vrhli proti sobě. Slované za potlesku početného diváctva vítězí třikrát, Vikingové dvakrát.

„Na Pohansku nikdy nebyl větší počet bojovníků. Přijelo sedm skupin, jedna dokonce z Polska. Program jsme připravovali půl roku," říká Franz už bez megafonu poté, co padla poslední rána. A utírá si pot z čela. Ve starém slovanském úboru se skrývá břeclavský nadšenec František Kašpárek, kterému učaroval raně středověký život i tehdejší způsoby boje.

Válečnický tábor rozbilo na osm desítek účinkujících na Pohansku proto, aby uctili páteční výroční Den slovanských věrozvěstů. Chybět proto vedle komentovaných ukázek jednotlivých bojových technik té doby nemohla ani scénka příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu mezi pohany.

Program Cyrilometodějského dne ovšem nabídl i středověkou hudbu skupiny Bakchus, historický šerm či divadelní scénky. Uvnitř zámečku pak lákala k prohlídce kolekce vzácných velkomoravských šperků z devátého století, která se do místa svého nálezu vrátila na pouhých pět dnů. I s dalšími dosud nevystavovanými archeologickými nálezy z hradiska Pohansko.

VÍCE ČTĚTE V PONDĚLNÍM VYDÁNÍ BŘECLAVSKÉHO DENÍKU ROVNOST